Hans van Bel (links) en Henk Jan Milius maken zich grote zorgen over het tekort aan vrijwilligers.
Hans van Bel (links) en Henk Jan Milius maken zich grote zorgen over het tekort aan vrijwilligers. (Foto: )

Tijd voor nieuwe generatie vrijwilligers

  Sport

Nee, een klaagverhaal willen Henk Jan Milius, voorzitter van korfbalvereniging KVZ en voorzitter Hans van Bel van FC Zutphen er absoluut niet van maken. ''We zijn ontzettend blij met al onze vrijwilligers en dragen hen op handen. Zonder vrijwilligers zou er geen sportvereniging meer draaien. Maar het is wel jammer dat we er nauwelijks in slagen, nieuwe te vinden. Dit probleem speelt bij alle veldsportverenigingen in Zutphen.''

ZUTPHEN - Het is een maatschappelijk probleem, zeggen de beide voorzitters. Hans: ''Mensen willen steeds meer sporten op het moment dat het hen uitkomt, waarbij ze zelf willen bepalen met wie. Sport wordt steeds individualistischer. In dat beeld past geen inzet meer als vrijwilliger. Mensen binden zich niet meer. Wij hebben vijf jaar geleden ons mooie sportcomplex geopend en het lijkt erop dat een grote groep vrijwilligers, die soms al dertig jaar meedraaiden, daarna heeft afgehaakt. Ik heb daar wel begrip voor en alle respect voor wat de vrijwilligers hebben gedaan, maar het is wel jammer.'' Henk Jan: ''Mensen hebben gewoon geen tijd meer. Dat is ook een maatschappelijke trend. Ik maak me grote zorgen over de situatie.'' Henk Jan en Hans spreken niet voor hun eigen clubs maar namens het Zutphens Sportcollectief, een overlegorgaan van Zutphense sportverenigingen dat regelmatig bij elkaar komt. ''Andere verenigingen kampen met hetzelfde probleem. Persoonlijke benadering werkt het beste maar daar gaat heel veel tijd inzitten en als je mensen benadert, geven ze meestal niet huis. ''

Verplichting

Henk Jan: ''Het punt is dat de vrijwilligers die altijd al actief zijn, steeds meer werk op hun bordje krijgen omdat anderen afhaken. Leden zijn tegenwoordig een stuk minder betrokken. Een ander probleem is dat we nu werkzaamheden moeten laten uitvoeren door professionals, waar dat vroeger door vrijwilligers gebeurde. Neem nu bijvoorbeeld het schoonmaakwerk. Gevolg is dat we meer kosten maken en dat heeft gevolgen voor de contributie. We hebben nagedacht over een verplichting voor de leden om vrijwillige taken uit te voeren, maar voorlopig is dat voor de meeste sportverenigingen nog een brug te ver. Soms valt er een trainer of coach uit en moet je iemand inhuren. Ook dat kost geld. Of je vraagt ouders, maar hoe goed bedoeld ook, zij hebben niet die inhoudelijke kennis van een trainer.'' FC Zutphen heeft als gevolg van te weinig vrijwilligers al besloten de cafetaria op zaterdag om half een te sluiten. Hans: ''Het kan best zijn dat meer maatregelen volgen, bijvoorbeeld dat ons complex minder vaak is geopend. Leden van sportverenigingen zien zichzelf steeds meer als consumenten die kijken wat het lidmaatschap hen persoonlijk oplevert. De gezamenlijke inzet raakt helaas steeds meer op de achtergrond. Dat is geen verwijt maar een constatering. Het is tijd voor een nieuwe generatie vrijwilligers, die we hierbij dan ook graag uitnodigen.''

Meer berichten