Zutphen heeft één van de duurzaamste coalitieakkoorden

  Politiek

Het Zutphens coalitieakkoord hoort bij de drie meest duurzame coalitieakkoorden van Gelderland. Samen met de gemeente Rheden haalt Zutphen 18 van te 20 te behalen punten. Het beste uit de bus komt de gemeente Wageningen.

Zutphen - Voorzitter Asje van Dijk en algemeen secretaris Thijs de la Court van het Gelders Energieakkoord (GEA) brachten dinsdag voor de gelegenheid bloemen langs bij het nieuwe gemeentecollege.

Volgens de secretaris gaat Zutphen voor de klimaat- en energietransitie met een ambitieus doel om in 2030 energieneutraal te zijn. Dat werkt de coalitie sterk uit in de opgave (en dat is haar grootste) in de bestaande bouw, namelijk om 26.000 gebouwen van het aardgas af te halen.

"Zutphen is ook in Gelderland op dat gebied een actieve partner die voorop loopt. Ook in de opwekking van duurzame energie laat de coalitie zien dat ze keuzen niet schuwt, onder andere met een stevige stelling dat het windpark op de Mars er zal komen. De coalitie benoemt concreet haar samenwerkingspartners en gaat met bedrijfsleven en burgers versneld aan het werk. Dat doet ze ook in regioverband, door actief in de CleanTech regio en provinciaal haar rol te pakken."

geldersenergieakkoord.nl

Meer berichten