Gemeente, Veluwonen en Samen Eén maken afspraken over woonbeleid Brummen

  Politiek

Brummen/ Eerbeek - Betaalbaar wonen voor de laagste inkomens en verbetering van de kwaliteit en duurzaamheid van de sociale huurwoningen. Dat zijn enkele speerpunten uit de prestatieafspraken die de gemeente Brummen, Veluwonen en Samen Eén zijn overeengekomen voor 2018. Donderdag 7 december zetten de drie partijen hun handtekening onder de gemaakte afspraken.

Het verduurzamen van sociale huurwoningen is één van de belangrijkste doelen waaraan wordt gewerkt. Het mes snijdt wat dit betreft aan meerdere kanten. 

Milieu en wooncomfort
Een belangrijke drijfveer is dat op deze wijze een bijdragen wordt geleverd aan milieudoelstellingen. Maar het verduurzamen van de huizen gaat ook gepaard met verbetering van de woningkwaliteit. Dit zorgt voor meer wooncomfort voor de huurders. Tenslotte vormt verduurzaming een bijdrage aan het betaalbaar houden van de huizen. Want voor de zittende huurder gaat de huur niet omhoog, maar hij of zij heeft wel het voordeel van lagere energielasten.

Goede prijs/kwaliteitverhouding
Het betaalbaar houden van huurhuizen staat ook centraal in het huurbeleid dat partijen hebben afgesproken. Jaarlijks worden de huren gemiddeld hooguit met het inflatiepercentage verhoogd. De gemeente, Veluwonen en Samen Eén streven daarbij naar een goede verhouding van de prijs en kwaliteit. Dat leidt ertoe dat de ene huurder een hogere huurverhoging krijgt dan de andere. Opvallend is dat veel huurders evenals in 2017 ook volgend jaar zelfs een huurverlaging tegemoet kunnen zien.  

Koop en huur in balans
Een derde thema in de prestatieafspraken is het op peil houden van het aantal sociale huurhuizen. Veluwonen verkoopt jaarlijks ongeveer 20 huizen maar hier staat tegenover dat de gemeente en de woningcorporatie bezig zijn woningbouwplannen te maken voor vrijkomende schoollocaties. Verkoop en nieuwbouw houden elkaar zo in balans. De gemeente, Veluwonen en Samen Eén houden wat dat betreft de vinger aan de pols. In het voorjaar van 2018 komen ze opnieuw bij elkaar om te bespreken hoe de slaagkansen van woningzoekenden zich ontwikkelen.

Prestatieafspraken
De prestatieafspraken zijn een praktische vertaling van de woonvisie van de gemeente Brummen. Elk jaar gaan de gemeente, Veluwonen en Samen Eén met elkaar in overleg om de stand van zaken te beoordelen van de eerder gemaakte afspraken. Er kunnen dan tevens nieuwe afspraken worden gemaakt voor het jaar dat komen gaat. Dit jaarlijkse overleg komt voort uit de landelijke Woningwet die in 2015 is aangenomen. Een belangrijke doelstelling van deze wet is om de gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties voor het plaatselijke volkshuisvestingsbeleid te versterken.
 

Meer berichten

Shopbox