Logo zutphensekoerier.nl

Zes uiteenlopende onderwerpen op raadstafel Brummen

  Politiek

Brummen – De agenda van de besluitvormende raadsvergadering van donderdag 23 november kent naast vijf inhoudelijke voorstellen ook een opiniërend deel. De heer De Wilde, directeur van Veluwonen, informeert de gemeenteraad namelijk over het ondernemingsplan van de woningcorporatie. Er wordt geen besluit genomen over dit document, wel is er gelegenheid, ook voor belangstellenden, om vragen te stellen en meningen kenbaar te maken. De raads-vergadering is op donderdagavond 23 november en vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis in Brummen. Zoals gebruikelijk is de gemeenteraadsvergadering openbaar. Aanvangstijdstip is 20.00 uur. U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen.

De gemeenteraad buigt zich tijdens het besluitvormende gedeelte van de vergadering over vijf concrete raadsvoorstellen. Zo neemt de raad een besluit over een verordening die het mogelijk maakt dat ouderen met hulp van een gunstige lening makkelijker langer in hun eigen woning kunnen blijven wonen. De raad buigt zich ook over het voorstel waarin de scenario's zijn gewerkt als het gaat om de gemeenschappelijke regeling Delta en het mogelijk lokaal uitvoeren van de Wsw, participatiewet en arbeidsmatige dagbesteding.

Een derde raadsvoorstel dat ter besluitvorming op de agenda staat heeft betrekking op ondersteuning van mensen met een laag inkomen en/of financiële problemen. Ook zal de raad een besluit nemen over het gezondheidsbeleid voor de periode 2017 tot en met 2021. Het vijfde onderwerp dat als beslispunt op de agenda staat, maar waarover naar verwachting niet gedebatteerd gaat worden zijn de belastingvoorstellen voor komend jaar. Dit raadsvoorstel staat als 'hamerstuk' op de raadsagenda.

Vergaderstukken
U kunt de vergaderstukken vanaf 16 november 2017 raadplegen en downloaden via onze website www.brummen.nl (kies bij 'bestuur en politiek' voor 'gemeenteraad' en vervolgens de groene button 'vergaderingen'). Ook liggen er dan voor belangstellenden exemplaren van de agenda met de bijbehorende stukken gereed bij de centrale informatiebalie in het gemeentehuis. Daarnaast kunt u terecht bij de overheidsinformatiepunten in de bibliotheken in Brummen en Eerbeek.

Ondernemingsplan Veluwonen
Tijdens een besluitvormende raadsvergadering is iedereen welkom om deze bij te wonen. Het is echter niet mogelijk om mee te praten. Dit kan wel bij forumvergadering. Op 23 november kunnen aanwezigen als zij dat willen wel meepraten tijdens het opiniërende gedeelte van de vergadering over het ondernemingsplan van Veluwonen. Dit kan vooraf bij de griffie van de gemeenteraad gemeld worden. Mail hiervoor naar griffie@brummen.nl of bel (0575) 56 85 97.

Meer berichten


Shopbox