Logo zutphensekoerier.nl

Zutphen gaat aan de slag met werkbedrijf

  Politiek

Zutphen - De Zutphense gemeenteraad stemde maandag 9 oktober unaniem in met het collegevoorstel om een werkbedrijf te starten. Dit is een organisatie die zich volledig richt op het aan het werk krijgen en houden van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Op dit moment zijn die taken bij verschillende organisaties belegd. Door de taken onder te brengen in één organisatie is het beter mogelijk de krachten te bundelen en effectiever te zijn in het helpen van inwoners en werkgevers. Op 1 januari 2019 moet het werkbedrijf operationeel zijn.

Meer inwoners naar werk helpen of mee laten doen in onze lokale samenleving; voor die opgave staat Zutphen. Dit is hét speerpunt van het Zutphense college en de gemeenteraad. De oprichting van een werkbedrijf moet daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Op dit moment voeren meerdere organisaties verschillende wetten uit die allemaal betrekking hebben op werk of meedoen. Het gaat om de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening, het onderdeel Werk van de Participatiewet en de inkoop van arbeidsmatige dagbesteding. Zowel de uitvoering van deze wetten als de werkgeversdienstverlening worden ondergebracht in het werkbedrijf.

Meer inwoners en werkgevers beter helpen
Met het werkbedrijf ontstaat één organisatie die zich volledig richt op het aan het werk krijgen en houden van inwoners, zowel betaald als onbetaald. De belangrijkste taken van het werkbedrijf zijn het matchen van mensen en werk, het bieden van begeleiding op de werkvloer en het vinden en binden van werkgevers. Een belangrijke taak is ook het zoeken van de samenwerking met UWV, onderwijs, andere gemeenten en werkbedrijven in de arbeidsmarktregio, waar dit helpend kan zijn voor inwoners, werkgevers en organisaties. Voor zowel inwoners als werkgevers ontstaat één organisatie en dus één aanspreekpunt voor werk. Het resultaat hiervan is dat de gemeente Zutphen meer inwoners en werkgevers kan helpen en dat beter kan doen.

Proces
Het Plein en Delta voeren momenteel de wetten uit voor de gemeente Zutphen. Het zijn allebei gemeenschappelijke regelingen. Dit betekent dat meerdere gemeenten 'eigenaar' zijn van deze organisaties. Nu dat de gemeenteraad van Zutphen heeft ingestemd met de oprichting van een werkbedrijf, gaat het Zutphense college met de andere gemeenten in gesprek over de toekomst van Het Plein en Delta. Daarnaast gaat de gemeente Zutphen een plan opstellen voor de invoering van het werkbedrijf.

Meer berichten


Shopbox