Foto: Roland Spek

'Museum heeft juist besparing opgeleverd voor gemeente'

  Ingezonden

In het artikel 'Grote zorgen om cultuurbeleid' van woensdag 15 mei staat een aantal zaken, die een beeld geven van ons Muziek Museum, waarin wij ons niet kunnen vinden. Dat wil ik met deze kanttekening graag recht zetten.

Door Jurn Buisman, algemeen directeur Geelvinck Muziek Musea

Volgens de wethouder heeft de gemeente aan het Muziek Museum "aangeboden naar een ander pand te kijken, maar daar is nog geen reactie op gekomen." Echter, afgelopen maandag heeft, op ons herhaald verzoek, een gesprek met de gemeente plaatsgevonden, waarin wij onder meer hebben gevraagd welke alternatieven er in de stad mogelijk zouden zijn. Van onze kant is de bereidheid om te zoeken naar een reële oplossing. Vooralsnog is deze niet voorhanden.

Achterstallig onderhoud

Overigens is de "kostendekkende" huur, die wij van de gemeente kregen aangeboden, niet € 50.000, waarover de wethouder rept, maar € 61.477.

In de huurberekening zijn de kosten van het wegwerken van meer dan een decennium achterstallig onderhoud meegenomen. Dit is ontstaan in de periode dat Museum Henriëtte Polak nog in 'De Wildeman' gevestigd was. De gemeente had toen de plicht om 'De Wildeman' naar behoren te onderhouden. Het gebouw heeft de gemeente indertijd voor een symbolisch bedrag overgenomen van Stichting Henriëtte Antoinette, tevens eigenaar van de collectie van Museum Henriëtte Polak.

Wij hebben bezwaar gemaakt tegen het feit, dat dit achterstallig onderhoud op deze manier ons in de schoenen wordt geschoven. Bovendien hebben wij er bezwaar tegen gemaakt, dat deze hoge huur reeds nu zou ingaan, terwijl het achterstallig onderhoud in de komende jaren eerst nog moet worden weggewerkt met alle ongemak van dien voor het museum. Naar verwachting, zal de gemeente hier ook subsidie voor kunnen verkrijgen (SIM), waarmee 60% van deze kosten worden gedekt.

Geen gunst

De wethouder doet voorkomen alsof de gemeente ons een gunst heeft gegeven door het gebouw zonder huur ter beschikking te stellen. De gemeente zou, volgens de wethouder, daardoor inkomsten zijn misgelopen.

Echter niets is minder waar: in de huidige staat van het gebouw is het onwaarschijnlijk dat 'De Wildeman' tussentijds verhuurd zou zijn. Feitelijk heeft het museum de gemeente een aanzienlijke besparing opgeleverd ten opzichte van leegstand: ons museum heeft namelijk wel alle kosten van het gebouw gedurende deze periode voor zijn rekening genomen en deze zijn significant.

Ook de verlenging met een half jaar is geen gunst, zoals wethouder Laura Werger in het artikel doet voorkomen: wij hadden veel eerder met de gemeente om de tafel gewild, al in september 2018. Echter het mede in opdracht van de gemeente door het Gelders Genootschap uitgevoerde Haalbaarheidsonderzoek, dat een beeld geeft van de staat van het gebouw en de kosten van verschillende toekomstscenario's, nam langer dan voorzien.

Dat kan echter ons museum niet verweten worden, want het is volledig buiten onze schuld gebeurd. Zo wachten wij nog steeds op enkele door de gemeente beloofde stukken. Wij hadden (en hebben) er immers alle belang bij om snel tot duidelijkheid te komen over onze toekomst in 'De Wildeman'. Want zonder die duidelijkheid konden wij niet verder met onze planning en fondsenwerving. Dat is fnuikend voor onze financiële situatie.

Vertrouwend op de intentieovereenkomst voor permanentie van het museum in 'De Wildeman', die in 2017 met de gemeente is overeengekomen, zijn wij alsnog voortgegaan. Ondanks ons aandringen, vond pas afgelopen december een eerste, overigens niet onpositief, gesprek plaats. Naar aanleiding daarvan, hebben wij een 'go' gegeven voor ons internationale fortepianofestival (8 t/m 22 augustus) en onze nieuwe tentoonstelling 'Chinoiserie, droomwereld of opmaat tot Revolutie?', die komende week opengaat.

Het vervolggesprek, waar wij sedertdien op hadden aangedrongen, vond daarna pas op 1 maart plaats.

Tussentijds hebben wij een praatstuk met een voor de gemeente gunstig voorstel voor het oplossen van het achterstallig onderhoud aan het College aangeboden, maar daarover heeft de gemeente ons geen gesprek vergund.

Baat bij museum

Buiten het gebruik van het gebouw – bijvoorbeeld door middel van een vestzak-broekzaksubsidie van de gemeente: de subsidie wordt volledig aan de gemeente terugbetaald in de vorm van huur – vragen wij geen structurele subsidiebijdrage van de gemeente voor het museum. Wij verwachten echter wel, dat de gemeente ons voldoende tijd gunt om het museum naar behoren uit te bouwen. Immers de gemeente heeft op meerdere wijzen economisch baat bij het museum. Het museum trekt cultuurtoeristen uit binnen- en buitenland, hetgeen voor omzet in de stad zorgt. De stad kan het museum gebruiken in haar promotie als cultuurstad van het oosten. Het museum draagt bij aan de culturele aantrekkelijkheid van de stad om er te wonen, werken en recreëren. Het museum faciliteert diverse andere initiatieven in de stad, zoals het Beethoven Festival, het Jan Brandts Buys Festival, Mozart in Zutphen Festival enzovoorts. Bovendien ontwikkelt het museum educatieve activiteiten voor het middelbaar onderwijs, heeft het een leerplek voor en werkt samen met de opleiding voor pianotechnici, en werkt het uiteraard samen met verschillende conservatoria, onder meer ArtEZ. Het aan het museum verbonden Fortepiano Festival is het grootste in zijn soort wereldwijd en heeft nationale en internationale erkenning, hetgeen onder meer blijkt uit het Europese kwaliteitslabel 'Europe for Festivals – Festivals for Europe', dat inmiddels voor de derde maal op rij is verkregen.

Gelukkig kan het museum bouwen op een loyale groep vrijwilligers en betrokkenen, die het museum waarderen en, nu in deze moeilijke tijden, bijstaan. Daarmee heeft ons museum zich geworteld in de stad.

Wij begrijpen heel goed, dat de gemeente niet zit te wachten op hoge restauratiekosten van één van haar markante rijksmonumenten, Huis 'De Wildeman'. Ons museum komt daarin tegemoet door het meest goedkope restauratiescenario te kiezen, omdat zulks de voorkeur verdient in verband met de tentoongestelde historische piano's.

Dat heeft bovendien tot voordeel, dat het gebouw minder wordt aangetast in zijn erfgoedwaarde dan bij enig ander restauratiescenario. Zo kan 'De Wildeman' eigendom blijven van de gemeenschap, voor het publiek openbaar toegankelijk, en wordt het niet voor eenmalig gewin verkwanseld aan commercie.

Ook handelen wij in de geest van Henriëtte Polak, bij leven een voorstander en steun van musici in de sfeer van de authentieke muziekpraktijk, tevens de kernwaarde van ons museum.

Vooralsnog volhardt het College in haar standpunt, dat reeds per 1 juli het Muziek Museum het gebouw 'De Wildeman' ontruimd moet hebben, tenzij alsnog vóór eind mei koop of huur door ons met de gemeente overeengekomen wordt.

Dat laatste is op deze korte termijn niet realistisch en zet ons museum en ons fortepianofestival in augustus volledig op losse schroeven.

Wij vertrouwen erop dat de gemeente alsnog naar de geest en niet naar de letter van de intentieovereenkomst voor behoud van ons museum in 'De Wildeman' zal handelen, zoals indertijd door het voorgaande College met ons is afgesproken. Het burgerinitiatief, dat ons steunt, en de petitie op petities.nl, gestart door onze vrijwilligers, zijn hartverwarmend.

Muzikaal evenement

Wij nodigen alle inwoners van de gemeente uit voor slechts één euro deel te nemen aan ons muzikale evenement rond koningin Marie Antoinette op zaterdag 25 mei. Voor tickets, kijk op onze website www.muziekmuseum.nl (let op: zo lang de voorraad strekt, dus wees er snel bij).

Of kom in ieder geval naar onze nieuwe tentoonstelling zolang het museum nu nog open is.

Voor inwoners van de gemeente Zutphen is de toegang tot 1 juli (wanneer wij dus uit het gebouw weg moeten zijn) ook slechts één euro. Wij hopen vele inwoners van de gemeente Zutphen te mogen verwelkomen in 'De Wildeman' om te kijken en te luisteren in het museum, dat Zutphen binnenkort dreigt te verliezen.

Voor meer informatie: Jurn Buisman, algemeen directeur Geelvinck Muziek Musea op info@geelvinck.nl en kijk ook op www.geelvinck.nl

Petitie

U vindt de petitie op petitie

Meer berichten