Kasteel Ampsen.
Kasteel Ampsen. (Foto: Privé-collectie auteur)
Historisch Zutphen

Historisch Zutphen: Schoolkinderfeest in 1884

  Historie

"Uitnemend geslaagd" was de indruk van de Zutphensche Courant van 21 juli 1884 van het op Huize Ampsen onder Laren gevierde kinderfeest van een deel van de Zutphense schooljeugd.

Door A.C.H. ter Hoek

Alles werkte mee om de kleinen een aangename feestdag, loon voor een jaarlang trouw schoolbezoek, te bereiden.
Het terrein was zeer geschikt voor dit feest. De brede laan tegenover huis Ampsen met zijn prachtige beuken was een uitstekende speelplaats. De feestcommissie ondervond van "de edele gastheer en zijn gade" alle mogelijke steun.


Om half één stonden de kinderen aangetreden bij het Slingerbos. Begeleid door hun onderwijzers en voorafgegaan door de muziek van de schutterij trokken ze door onze stad.
Om half twee vertrok de trein met ruim 900 feestvierende kinderen onder het gejuich van de menigte. Tegen twee uur kwam de trein in Lochem aan en vandaar vertrok men in een optocht naar het feestterrein. Daar was voor alles gezorgd. Banken wezen de plaats aan waar de kleinen konden gaan zitten. Er was gezorgd voor muziek en er was een tafel voor het bestuur. Nadat dorst en honger waren gestild begon het spel. Hier wandelde een groepje, ginds werd blindemannetje gespeeld, daar weer kruip door, sluip door. Elders werd een tombola gehouden en naar een fles geslagen. Voor de onderwijzers, onderwijzeressen en kwekelingen was het een moeilijke, maar dankbare taak. Zij vervulden die met liefde en toewijding maar kregen bijna geen kans om zelf wat te drinken en te rusten. Tussen die joelende kleinen zag men dat de bewoners van het Kasteel zich herhaaldelijk tussen hun gasten bewogen. De muziek deed haar best om de feestvreugde te verhogen.


Tegen zeven uur stonden allen weer "marsvaardig". De muziek voorop, de vaandels en de vlaggen van de drie deelnemende scholen wapperden in de wind. Vrolijk en opgewekt ging men naar het huis om de gastheer en zijn gade te bedanken. Na een toespraak van de voorzitter en een dankwoord van de heer Nagell zongen de kinderen een dankbaarheidslied ter ere van Nagell en zijn huis. De krant eindigt met: "De dank der blijde kinderen zij hun schoonste loon."

Meer berichten