Witte vleugel langs Kerkhof. (Foto: Stedelijke Musea Zutphen| Tekst: A.C.H. ter Hoek)
Witte vleugel langs Kerkhof. (Foto: Stedelijke Musea Zutphen| Tekst: A.C.H. ter Hoek) (Foto: Stedelijke Musea Zutphen)
Historisch Zutphen

Historisch Zutphen Het Zutphense stadhuis (3)

  Historie

Aan het ruimtegebrek komt tijdelijk een eind als in 1876 het pand Kerkhof 5 gekocht wordt voor de verkopingen en verpachtingen evenals de verloting voor de Nationale militie. Er werd toen geloot of je wel of niet in militaire dienst moest. Op den duur ontstaat toch weer een onhoudbare situatie. Een oplossing ontstaat pas als de raad in 1883 een stuk grond aan de Martinetsingel {het Slijkbolwerk} aan het Rijk afstaat. In ruil daarvoor doet het Rijk afstand van alle rechten die het heeft of denkt te hebben op de gebruikte panden inclusief het huis van de cipier. De overdracht is in 1886. Nu alle gebouwen van de gemeente zijn, kunnen de gemeentearchitect en de gemeenteontvanger daar een kantoor krijgen tot dan werkten ze thuis. Zo ook de directeur van Gemeentereiniging. Tot dan heeft hij een kantoor bij de mestbergplaats. Aan het eind van de 19e eeuw worden verschillende plannen gemaakt voor restauratie In 1889 wordt zelfs een prijsvraag uitgeschreven voor een nieuw stadhuis. Maar van uitvoering komt niets. In 1893 krijgen de twee 'belangrijkste' ambtenaren telefoon. De gemeentesecretaris no. 94, de gemeentebode no. 95. In 1895 verhuist de secretarie naar de huidige trouwzaal. In 1911 kampt men weer met ruimtegebrek en worden panden in de buurt ingericht als kantoor. Nu in Lange Hofstraat 3. In die tijd wordt ook het plafond van de huidige trouwzaal verwijderd en sindsdien is het plafond van moer en kinderbalken zichtbaar. In 1917 en 1941 worden weer plannen gemaakt maar niet uitgevoerd. Begin 1949 begint architect ir. A.M. Rouville de Meux aan zijn opdracht: restauratie van het stadhuis. Op 16 mei 1953 begint de verbouw/ restauratie uitgevoerd door de Zutphense aannemer Jurriëns. 32 maanden later opent de Commissaris van de Koningin het gebouw. In de trouwzaal ligt dan een door de dames van de U.V.V. geknoopt tapijt. De aanbesteding van de witte vleugel langs het Kerkhof wordt in december 1960 aanbesteed. Zomer 1963 zitten alle afdelingen op hun plaats. De vrouwelijke ambtenaren krijgen een brief van de gemeentesecretaris waarin staat dat de linoleumvloeren niet bestand zijn tegen de naaldhakken en vraagt hen deze niet naar kantoor te dragen of daar een ander paar schoenen te gebruiken.

Meer berichten