Gevels langs Lange Hofstraat.
Gevels langs Lange Hofstraat. (Foto: Stedelijke Musea Zutphen)
Historisch Zutphen

Het Zutphense stadhuis (1)

  Historie

Op de hoek van het 's Gravenhof en de lange Hofstraat staat het stadhuis. Dit statige witte gebouw is eeuwenlang het bestuurshart van de stad geweest. We zullen in enkele artikelen eens gaan kijken wat er allemaal in en met dit gebouw gebeurd is.

Door A.C.H. ter Hoek


In de 14e eeuw, zeker voor 1339, is er een gebouw bekend dat aangeduid wordt als Raadhuis maar ook als schepenhuis. Uit rekeningen uit 1371 blijkt dat er in de 'raetcamer' wijn is gedronken. Maar ook dat er naast een stadhuis een vleeshuis is geweest want de inkomsten daarvan worden ook vermeld en in 1426 wordt het deel waar nu de raadszaal zit gewit.


In 1450 begint men met de bouw van een nieuw raadhuis en vleeshuis. Uit de gebruikte materialen valt af te leiden dat het een hele groot werk is geweest. Naast het hergebruik van materiaal dat bij de afbraak vrij kwam worden de benodigdheden van alle kanten aangevoerd. Zo komt natuursteen uit de groeven bij Andernach. Deze worden met wagens naar Keulen gebracht en daarna verder per boot. De metselstenen komen van een plaatselijke ticheloven, in de jaren 1450-1451 zo'n 240.000 stuks. Hout werd ingekocht in Deventer en bij het klooster Bethlehem in Doetinchem. Al het hout wordt op maat gezaagd geleverd. De zware balken worden met een kraan naar boven gebracht. Een stadsbode gaat er voor naar Keulen met het verzoek om een 'Kraanmeyster' te sturen.


De gebouwen hebben dan aan de straatzijde hoge topgevels die versierd zijn met gebeeldhouwde leeuwen en andere dieren. Voor het Vleeshuis staat een Mariabeeld aan een ander gebouw de beeltenis van St. Christoffel. In het vleeshuis, de huidige burgerzaal wordt het vlees verkocht op tafels die van het stadsbestuur gehuurd moeten worden en in een ander deel van het gebouw is het wanthuis. De kisten waarin het want ter verkoop wordt aangeboden moeten ook gehuurd worden. Het in de stad vervaardigde laken wordt gekeurd en voorzien van het stadswapen in lood.


Bij de inname van de stad door de Spanjaarden in 1572 worden grote verwoestingen aangericht. In de raadkamer en kanselarij (secretarie) werd alles vernield. In de 17e eeuw zijn er weinig veranderingen. Wel krijgt Jan Craeckenborg van Kleef in 1639 opdracht tot "het plysten van de Ruermondische kamer". Sindsdien heeft de huidige raadszaal zijn prachtige plafond.

Meer berichten