Foto: Stedelijke Musea Zutphen
Historisch Zutphen

Restauratie van de toren van de Sint Janskerk

  Historie

In oude kranten, in te zien op het archief, vind je, veel meer dan nu berichten over het wel en wee in de stad en omgeving. Zo ook over een restauratie van de toren van de Nieuwstadskerk zo'n honderd jaar geleden.

In oktober 1914 staat in de krant het bericht dat het afbreken van de R.K. kerktoren goed vordert. De lantaarn is al voor een deel verdwenen. In het gemeenteverslag van dat jaar was te lezen dat wegens bouwvalligheid en gevaar voor de omgeving de lantaarn van de toren moest worden afgebroken. Bij raadsbesluit van 28 september werd dit werk onderhands opgedragen aan J.W. Polman voor een bedrag van 425 gulden. De verwijderde stukken werden opgeborgen in het pand Lange Hofstraat 3. De afbraak bleek meer dan noodzakelijk te zijn. Maar ook de toestand van de leibedekking van de toren liet eveneens veel te wensen over. Ook een gedeelte van de ruiters en de dakbedekking ter hoogte van de hoek kepers was vergaan. Deze toestand leverde een gevaar op voor de omgeving en zou tot een algeheel verval van de toren kunnen leidden.
Na het verwijderen van de lantaarn leek de toren op een afgehakte vinger een afschuwelijk gezicht.
Mede door de inmiddels uitgebroken Eerste Wereldoorlog duurde het tot 1919 voor dat er gerepareerd kon worden.
In het gemeenteverslag van dat jaar stond: "De herstelling van de R.K. toren werd gedeeltelijk in eigen beheer uitgevoerd waarna bij B.en W. besluit van juli de verdere afwerking werd opgedragen aan J.W. Polman voor de som van 300 gulden."
Ter gelegenheid van het gereed komen van de Bisschopsmuts en het plaatsen van het kruis op de toren bevestigde de heer Polman op 11 juli boven dat kruis de driekleur. De stijlen werden daarna met lood bekleed en de muts zelf met leien. De week daarop werd de haan geplaatst. Met de leidekking van de toren werd verder gegaan.
In de krant van 12 september stond o.a. dat het herstel van de spits gereed was. De slanke spits welke met de overige torentjes en torens zo'n eigenaardig stadsbeeld geeft aan Zutphen heeft haar vroegere bevalligheid herkregen".
Het houten dak is op verschillende plaatsen hersteld en de kap heeft nieuwe leien gekregen.
Er kwam een maasdak op waardoor het gevaar van inwateren, als één van de leien losliet, zeer werd beperkt.

A.C.H. ter Hoek

Meer berichten