De bliksem bleek op zondag 28 februari 1869 in de toren van de Rooms Katholieke kerk ingeslagen te zijn. (Foto: Stedelijke Musea Zutphen)
De bliksem bleek op zondag 28 februari 1869 in de toren van de Rooms Katholieke kerk ingeslagen te zijn. (Foto: Stedelijke Musea Zutphen) (Foto: Stedelijke Musea Zutphen)
Historisch Zutphen

Historisch Zutphen: Brand in toren Nieuwstadskerk

  Historie

In de krant van woensdag 4 maart 1869, de krant verschijnt dan nog niet dagelijks, staat dat de stad op zondag 28 februari 1869 tijdens een hevige regenbui te maken krijgt met een felle lichtflits gevolgd door een harde slag. Onweer.

Enkele ogenblikken klinkt de kreet 'Brand!!!' En kort erna rukt de brandweer uit. De bliksem blijkt in de toren van de Rooms Katholieke kerk ingeslagen te zijn. Halverwege de spits ziet men vlammen. Men vraagt zich af of er op die hoogte wat te blussen valt. De onbekendheid van de omvang is de reden dat niemand bereid is de brandende toren in te gaan.
De aanwezige burgemeester Jhr. H.A.D. Coenen looft een beloning van 100 gulden uit aan degene die krachtdadig hulp wil verlenen. Enkele moedige militairen en burgers zijn dan bereid poolshoogte te gaan nemen. Spoedig blijkt dat men met vereende krachten de brand meester kan worden. Een brand die op dat moment alleen nog maar het houtwerk heeft aangetast. Aan hulp is dan geen gebrek meer, er wordt, letterlijk, voldoende water aangedragen. Omstreeks 10.00 uur klinkt een een luid "Hoera" uit de toren een teken dat alle gevaar geweken is.
Burgers in de omgeving hebben tot dan weinig hoop dat het vuur te stuiten is. Daarom zijn bewoners van de panden in de buurt maar ook van panden op de Nieuwstad begonnen de inboedel uit hun huizen te halen..
De volgende is er toevallig een raadsvergadering daar wordt de burgemeester lof toegezwaaid voor zijn doortastend optreden. Hij belooft de raad een onderzoek in te stellen naar de identiteit van de helpers.


A.C.H. ter Hoek

Meer berichten