Foto: Stedelijke Musea Zutphen
Historisch Zutphen

Verwoestende brand verminkt Wijnhuistoren

  Historie

De Wijnhuistoren staat in brand!

Huzaren helpen mee om emmers water de toren in te sjouwen. Even lijkt het erop dat de brand aan de buitenkant van de toren zal blijven. Maar omstreeks kwart over één flikkert er licht achter de bovenste ruitjes van de toren. Weerschijn of vlammen?

Om half twee brandt de wijzerplaat aan de westzijde en nog geen half uur later slaan de vlammen aan alle kanten uit het bovenste stuk van de toren. Even voor één staken de wijzers hun werk en smelten weg.

Op een ernaast gelegen dak wordt een slang van de motorspuit naar boven gehesen maar de straal kan de toren niet bereiken. Zelfs de burgemeester die op datzelfde dak is geklommen kan daar niets aan veranderen.

In de tussentijd worden steeds knallen gehoord. Waarschijnlijk van neervallende klokken. Omstreeks half drie stort de koepel met donderend geraas op de markt. Het dak van het wijnhuis waarin het museum is gevestigd wordt vernield, de windvaan blijft er in steken en brandende stukken hout vallen naar beneden.


Verschillende panden in de buurt lopen door de neervallende brokstukken schade op. De markt ligt bezaaid met hout, ijzer en telefoondraden.

Ondertussen brandt de toren nog steeds. Vlammen zijn niet te zien wel worden langzamerhand alle ramen verlicht want de brand komt steeds lager en van tijd tot tijd wordt een dof gerommel gehoord een teken dat er weer een vloer doorgebrand en naar beneden gestort is.

Omstreeks kwart over vijf bereikt de brand de zolder van het museum. De toren is dan reusachtige schoorsteen geworden en de brand laait door die trek weer op. Nu kan het vuur weer met meer hoop op succes bestreden worden omdat de brand nu eindelijk bereikbaar is geworden. Aan blussen hoeft niet gedacht te worden. De vuurkolom moet uitbranden ondanks dat er zes stralen opgericht zijn.


A.C.H. ter Hoek

Meer berichten