Voormalige school A. aan de van Tilstraat.
Voormalige school A. aan de van Tilstraat. (Foto: Stedelijke musea Zutphen)
Historisch Zutphen

Zutphense Burgerwacht (2)

  Historie

De inspecteur van de burgerwacht geeft in februari 1936 het advies uniformen te gaan dragen. In Zutphen heeft maar een deel een uniform.

Door A.C.H. ter Hoek

Bij de inwerkingtreding van de wet op de Weerkorpsen in 1938 wordt de burgemeester belast met de toelating of afvoering van leden. Leden van revolutionaire verenigingen kunnen volgens de statuten worden uitgesloten als er volgens de burgemeester niet voldoende zekerheid is dat zij onherroepelijk zullen gehoorzamen aan de bevelen.

In 1939 moet de burgemeester zijn goedkeuring geven aan: bezetting van rangen, de te houden oefeningen, marsen, parades en opleidingen.

De inspecteur van de Burgerwacht laat in 1939 weten dat het niet in strijd met de doelstellingen is als de leden ingeschakeld worden bij de Luchtbeschermingsdienst.

In de nacht van de inval door de Duitsers op 10 mei 1940 wordt onder meer het Telefoon en Telegraafkantoor bewaakt door twee leden van de Burgerwacht met als bewapening één revolver en één gummistok. Gedurende hun dienst moesten ze op gezette tijden een ronde door het gebouw maken. Zij krijgen voor de moeite ƒ1,- per wacht.

Op 6 juli 1940 krijgt de burgemeester de mededeling dat op last van de Duitse bezetter de Vrijwillige Burgerwacht opgeheven moet worden. Er zijn dan in Zutphen 89 mannen en 17 vrouwen actief. Alle leden krijgen een brief van de burgemeester waarin hij de commandant, het kader en de leden bedankt voor de krachtige en loyale steun die hij meer dan twintig jaar bij gelegenheden heeft ondervonden.

In augustus 1940 moeten alle wapens, munitie en uitrustingsstukken, voor zover zij niet aan de politie zijn overgedragen, direct afgegeven worden aan het 'Deutsche Polizeibataillon'. Op een lange lijst komen voor: helmen, geweren, seinvlaggen, schietschijven, medailles, tafels stoelen, schaakborden, sjoelbak, koffiekan, koppen en schotels.

In oktober 1940 deelt de burgemeester mee dat de burgerwacht is opgeheven, dat de eigendommen aan hem op het stadhuis in bewaring zijn gegeven en dat er geen wapens, munitie, telefoon en radioapparatuur meer aanwezig zijn. De voorzitter van de Burgerwacht laat weten dat het vaandel en de medailles aan het museum zijn geschonken. Op 18 januari 1941 krijgt de Nationale Jeugdstorm, van de N.S.B., het resterende meubilair van de Burgerwacht gratis in bruikleen.

Meer berichten