Gebr. Bakkers weeshuis Kuiperstraat. Nadat de laatste wezen begin jaren veertig vertrokken zijn wordt het pand op 1 juli 1942 verkocht. (Foto: Stedelijk Musea Zutphen)
Gebr. Bakkers weeshuis Kuiperstraat. Nadat de laatste wezen begin jaren veertig vertrokken zijn wordt het pand op 1 juli 1942 verkocht. (Foto: Stedelijk Musea Zutphen) (Foto: Stedelijk Musea Zutphen)
Historisch Zutphen

Gebr. Bakkers weeshuis (2)

  Historie

Wie waren de gebroeders P. en C.A. Bakker?

Door A.C.H. ter Hoek
Zutphen - In een artikel bij het 50-jarig bestaan wordt verteld dat de heren P. en C.A. Bakker eenvoudige lieden waren die schuin tegenover de Roomse Kerk in de Lieve Vrouwestraat woonden en die, nadat zij hun handel in kruidenierswaren en aardewerk hebben opgeheven, zeer welgesteld geworden zijn door het vetweiden van vee.
Zij hadden beiden het idee opgevat om hun vermogen later ten goede te laten komen aan wezen. P. Bakker heeft de verwerkelijking van zijn droom niet meer gezien maar zijn broer heeft ervoor gezorgd dat ook zijn naam vereeuwigd werd in de stichting.
In eerste instantie gaan zijn gedachten uit naar de heropening van het weeshuis in de Spiegelstraat beheerd door de diaconie. Maar deze vindt de som geld, f. 36.000 te klein. Het lukt de heren J.P. Hasselo en H.D. Bransz de teleurgestelde heer Bakker te overtuigen zelf een weeshuis te stichten en dat gebeurt.
Op 1 mei 1850 woont de heer C.A. Bakker de plechtige inwijding bij van het Gebroeders Bakker's Weeshuis. Die dag worden een tiental wezen hartelijk verwelkomd en worden door de stichter gul onthaald. Het weeshuis is gevestigd in een pand op het Oude Wand nr. 23 dat voor dit doel door de heer Bakker is aangekocht tegenover de biljartzaal van de Grote Sociëteit. Een vijftal regenten en een arts, die toezicht houdt, zijn benoemd.
Als vader en moeder van het weeshuis fungeren de echtelieden Richard Hoetink en Hendrika Koops. Voortaan zal 1 mei, de dag van de opening, voor de bewoners een feestdag zijn.
Negen jaar heeft de heer Bakker zijn weeshuis mogen zien groeien. In 1859 overlijdt hij. Het grootste deel van zijn vermogen laat hij aan het weeshuis na.
Op 1 mei 1884 wordt op het graf van de gebroeders een monument onthuld dat aan de hoede van het gemeentebestuur wordt toevertrouwd. De oudste wethouder zegt uit naam van de gemeenteraad toe het monument te aanvaarden en te zullen onderhouden.
In 1860 wordt het huis van de erven H.L. Ketjen Kuiperstraat 11 aangekocht en wordt het weeshuis daarheen verplaatst in 1886 wordt het vergroot. Bij het vijftigjarig bestaan wordt in de gevel een marmerensteen onthuld met daarop de tekst: " Weeshuis gesticht in 1850 door gebr. C.A. en P. Bakker.

Meer berichten