Vanuit een raam van Hotel Spaan bedankt St. Nicolaas voor de ontvangst.
Vanuit een raam van Hotel Spaan bedankt St. Nicolaas voor de ontvangst.
Historisch Zutphen

Sint Nicolaas in Zutphen

  Historie

Onlangs zag ik op Facebook een foto van de onderwijzers van de school in de Hoven met in hun midden "het hoofd der school". Op 5 december was hij jarenlang de plaatselijke bisschop.

Door A.C.H. ter Hoek

Veel mensen in Zutphen hebben, evenals ik, goede herinneringen aan het Sinterklaasfeest in hun jeugd. Vooral de aankomst op 5 december 's morgens om acht uur in het donker was iets bijzonders.

De meeste bedrijven begonnen die morgen wat later. Het personeel kon dan met hun kinderen naar de boot. In het donker trokken lange rijen kinderen met het onderwijzend personeel en de ouders van hun school door de stad naar de IJsselkade. De burgemeester, gekleed in het zwarte pak, verwelkomde de bisschop met zijn zwarte knecht, zoals het hoort, bij het betreden van het Zutphens grondgebied.

De tocht door de stad eindigde tot en met 1943 eerst bij hotel du Soleil op de Zaadmarkt en daarna werd het hotel de Hollandse Tuin op de Groenmarkt en van 1945 tot en met 1965 bij hotel Spaan op de Nieuwstad. Hoog te paard met één zwarte Piet, die het paard bij de teugel voerde en omgeven door vier politieagenten, die moesten voorkomen dat de kinderen te kort bij het paard kwamen ging het in een ware triomftocht door de stad naar zijn tijdelijke verblijfplaats. Onderweg werd met gulle hand strooigoed rondgestrooid. Niet in plastic zakjes maar gewoon los.
Aangekomen bij het hotel werden ze door de eigenaar, ook in zijn zwarte pak, welkom geheten.

Na enige ogenblikken werd een raam op de bovenverdieping opengedaan en werden Sint en Piet toegezongen door de honderden belangstellenden waarna Sinterklaas zelf iedereen en in het bijzonder de kinderen bedankte voor de ontvangst.
Later op de dag vertrokken beiden voor hun bezoeken aan de diverse scholen en de St. Nicolaasoperette in de Buiten Sociëteit. Zo is het jarenlang geweest.

In 1966 treedt een andere bisschop aan. Dan groeit ook het aantal Pieten naar de huidige bezetting.
De sint komt ook niet meer op 5 december aan maar enkele weken eerder en ook niet meer zo vroeg in de morgen en hij gaat in Zutphen niet meer naar een hotel maar naar het Stadhuis. Daar wordt hij door de burgemeester begroet en verdwijnt vervolgens in het gebouw.

Meer berichten