Banketfabriek Kreyenbroek Oude Wand.
Banketfabriek Kreyenbroek Oude Wand. (Foto: Collectie Zutphense musea)
Historisch Zutphen

De Centrale bakkerij

  Historie

Veel mensen zullen zich nog de banketfabriek van Kreyenbroek op het Oude Wand herinneren. Hij stond op de plaats waar je nu door het poortje richting Beukerstraat kunt.


Aanvankelijk stond daar een zeepfabriek van de fa. Vergeer. Toen deze rond 1919 stopte, werd het pand gekocht door een aantal broodbakkers die er de Zutphensche Centrale Bakkerij in vestigden. Kerstmis 1920 was hij al in gebruik maar de officiële opening was op 16 februari 1920. Die dag was er in Zutphen een vergadering van de Geldersche en Overijsselsche bond van bakkerspatroons. De voorzitter, de heer Looman, heette alle genodigden welkom. Naar zijn mening moest de Middenstand door samenwerking het hoofd bieden aan de concurrentie die hen door arbeid en kapitaal aangedaan wordt. Daarvan is deze bakkerij een voorbeeld. De bakkerij werd door de aanwezigen uitgebreid bekeken.


In de Zutphensche Courant van 17 februari 1921 vertelt een verslaggever ons hoe die bakkerij er uitzag. Opvallend is de grote ruimte, de zindelijkheid en netheid waarmee alles behandeld wordt. Het deeg wordt machinaal gekneed, een metalen hand slaat, door elektriciteit gedreven, langzaam maar gestadig door de taaie massa. Twee hete luchtovens met drie bakruimten zijn voor het bakken beschikbaar. Daartussen bevindt zich een rijskast. Is het brood klaar dan glijdt het langs een helling in het broodmagazijn dat in verbinding staat met de plaats waar de broodwagens voor het uitventen van het brood staan.

Verder zijn er nog de zolders waar de voorraden liggen en een zakkenzolder met een machinale zakkenleegklopper. Alles wat de particuliere bakker in zijn eigen bakkerij bakte, wordt ook in de fabriek gemaakt. De volgende bakkers hebben zich in deze N.V. verenigd: G.J. Looman. W.G. van Eybergen, D.D. en J.H. Kelderman, E. Ruysink, G. Braskamp, J.H. Demming, W. Meijerink en G. Klein Nulend. In de praktijk blijkt samenwerken toch een hele opgaaf en omdat er volgens de bakkers geen eenheid is ontstaan wordt de zaak op 1 april 1928 geliquideerd. De bakkerij wordt dan gekocht door de wed. Kreijenbroek- van Zeben die een brood- en banketzaak heeft op de Groenmarkt. Zij koopt de zaak voor haar zoon. Deze vestigt er een banketfabriek. Verder hebben in Zutphen ook nog bestaan: 'De Samenwerking', de Zutphensche broodfabriek, de bakkerij van de Arbeidersvereniging beter bekend als de 'Coöperatie het Volksbelang' en een RK-broodbakkerij aan de Paardewal.

Meer berichten