Foto: Stedelijke Musea
Historisch Zutphen

Rond de Walburg

  Column

Wie wel eens op het archief oude kranten inkijkt, komt soms hele leuke verhalen tegen. Zo kwam ik in een krant van 1883 het volgende verhaal tegen.
Al enige tijd viel een stellage op in de tuin van mevr. de Wed. van de Kasteele. (Nu hotel).

Door A.C.H. ter Hoek

Volgens de geruchten zou daarachter een Aloe verborgen zijn. Die eerstdaags zou bloeien. Dat blijkt inderdaad zo te zijn. Wie er een wandeling naar het 's Gravenhof en een kleinigheidje voor de tuinman voor over heeft kan daar de bloem van de Agava Americana, een plant die slechts eenmaal bloeit en wel als hij ongeveer honderd jaar is, bewonderen. In 1923 wordt vermeld dat A. van de Meent dan 45 jaar tuinbaas is bij de familie Van de Kasteele.


In het voorjaar van 1930 werd bekend dat de pogingen om van het voormalige woonhuis van wijlen mevr. Gelderman-van de Kasteele dienstbaar te maken voor het doel van de vereniging Pro Senectute waren geslaagd. Na een inwendige verbouwing zal het een tehuis worden.
In eerste instantie was het huis met erf, tuin, koetshuis, stal en koetsierswoning gelegateerd aan het Gebrs. Bakkers weeshuis met de toezegging dat voor de inrichting nog eens 25.000 gulden beschikbaar zou zijn. De regenten van dit ernaast gelegen weeshuis (nu museum) aanvaarden het aanbod niet omdat hun pand groot genoeg was. Daarna besloot de toenmalige eigenaar het pand ten geschenke aan te bieden aan Pro Senectute. Wel met o.a. de voorwaarde dat de "monumentale gevel en de prachtvolle afsluiting van het pand" te allen tijde behouden dienden te blijven". Het hoofdbestuur van de vereniging heeft het aanbod nu definitief aanvaardt en hun architect opdracht gegeven om zo spoedig mogelijk de aanbesteding van de verbouwing voor te bereiden.


In Zutphen werd het negende huis van deze vereniging gerealiseerd. Hierin kunnen ouden van dagen een comfortabel onderdak en een goede verzorging vinden.


Het pand werd in mei 1931 geopend. Tot eind jaren zestig heeft het als zodanig bestaan. Daarna werd het, mede op intiatief van Zutphenees mr. D. van Zeben, in 1975 een opleiding voor rechters. Nu is het hotel. Bij de verbouw sneuvelde een zwarte moerbeiboom.

Meer berichten