Lichtbaken in duisternis aan Leestenseweg.
Lichtbaken in duisternis aan Leestenseweg. (Foto: )
Column Op fietse door Z.

Schitterend ongeluk

  Column

Benno Geerlings - 'Een schitterend ongeluk' is de titel van een docu-serie van de VPRO uit het begin van de jaren negentig. De titel verwijst naar het bewustzijn van de mens. Dat bewustzijn heeft ons veel moois opgeleverd maar ook de tragiek van het doodsbesef.

Ergens op enig moment in onze geschiedenis moet een voorvader van ons door hebben gekregen dat de mens sterfelijk is. Het liet hem niet meer los. Overdag tijdens de jacht ging alles mis, was hij er met zijn kop niet meer bij. 's Avonds bij het kampvuur tuurde hij angstvallig en bibberend de duisternis in, daar wachtte de dood. Nee, het was geen leven zo, totdat een slimme soortgenoot het god-concept verzon. Briljante zet, want iedereen wilde daar maar wat graag in geloven om zo weer wat rust in de bovenkamer te krijgen en over te kunnen gaan tot de orde van de dag. Het doodbesef werd dragelijk door de belofte van een eeuwig leven na het sterven. Het concept werd door de jaren heen uitgebouwd en op vele manieren geïnterpreteerd, met vele kruisbestuivingen. Het polytheïsme moest het uiteindelijk afleggen tegen het monotheïsme. In het algemeen mag je stellen dat de symboliek van het licht en donker in al de godsdiensten is gebleven. In het licht zien we het goede, in de duisternis heult alles samen wat ons herinnert aan onze eigen sterfelijkheid. De verhalen en tradities zijn talloos. Kerstmis is er slechts eentje van en nog een verwarrende bovendien. Kerstbomen en vliegende kerstmannen in een arrenslee zijn toch wat moeilijk te plaatsen in het perspectief van de geboorte van het kind van God. Wat blijft staan is de allesoverheersende drang om de duisternis te verjagen door een explosie van licht in deze dagen. Partner K. is op het moment dat ik dit schrijf bezig kersballenslierten met led-lichtjes in elkaar te knutselen.

Op fietse in de namiddag in de buitengebieden van Z. word ik overvallen door de vroeg invallende duisternis. Ik zie geen steek meer. God sta me bij! Ik bid om licht! Mijn gebed wordt verhoord. Het baken van licht dat mijn doodsangst verdrijft, blijkt een opgeblazen kerstman in de tuin van een boerderij aan de Leestenseweg te zijn. Ik stap ik af word door een vriendelijke voorbijganger die zijn hond uitlaat gewezen naar het juiste adres waar ik mijn bezorging moet doen. Ik wens iedereen verlichte feestdagen toe.

Meer berichten