Foto: Musea Zutphen
Historisch Zutphen Historisch Zutphen

Sigarenmagazijn Rengs

  Column

In augustus 1988 stond in het Zutphens Dagblad een artikel over de sigarenzaak van Rengs op de Nieuwstad. Velen van u zullen die traditionele sigarenzaak nog wel gekend hebben.

Door A.C.H. ter Hoek

Het was niet alleen voor rookwaren dat men er binnenliep. Veel bejaarde heren kwamen er ook om een er een stukje van hun vrije tijd door te brengen. In 1988 stopt Rengs bij gebrek aan een opvolger. Nu zit er een bloemenzaak in. Daarmee komt een einde aan een sigarenzaak in een zeer nostalgisch pand. In 1768 kreeg het pand al een winkelbestemming. Toen vestigde A. Winkels er een winkel in: "tabak, snuif en sigaren". Tot 1918 bleef de zaak in handen van die familie. De zaak werd overgenomen door L. Overbosch die op zijn beurt de zaak weer overdroeg aan W. Rengs.


Overbosch was ook heel actief in diverse besturen en er werd wel eens gezegd dat de echte beslissingen niet aan de bestuurstafel werden genomen maar in de sigarenzaak van Overbosch. Rengs heeft nooit wat aan de zaak veranderd. Hij verdiende er een goede boterham en zag het nut van moderniseren niet in. Uniek waren de houten vitrinekasten waarop oude tabakstonnen pronken. Hier en daar zijn de planken flink doorgezakt en versleten door de hoeveelheden tabak die er in de loop der jaren opgelegen hebben. Ook de kassa dateerde uit de tijd van de fam. Winkels. De gemoedelijke sfeer in de winkel werd versterkt door de aanwezige zetels: een bankje, een kruk en als reserve een tabakston. De verkoop veranderde in de loop der jaren. Vroeger bestond de omzet voor 90 procent uit sigaren in 1988 bijna uitsluitend uit sigaretten en een klein beetje tabak. De verkoop van sigaren was veel aardiger. Je moest echt advies geven. Voordeel is dan wel dat je zelf rookt. In die tijd had je ook te maken met diverse kleuren. Van Amarillo dat is heel licht tot Maduro dat was de donkerste. Veel notabelen, doktoren en kasteelheren uit de stad en omstreken kwamen er met grote regelmaat over de vloer. Zo kwam baron Westerholt van Hackfort iedere donderdagmorgen op de fiets naar de stad voor de markt en voor een bezoek aan deze sigarenzaak. Eén keer per jaar moest hij een grote partij sigaren hebben. Dan hield hij een drijfjacht. Rengs bracht dan dozen vol sigaren per fiets naar het kasteel.

Meer berichten