Met 'stoepjes' links de achterzijde van het Rijkenhage. (Foto: Stedelijke Musea Zutphen)
Met 'stoepjes' links de achterzijde van het Rijkenhage. (Foto: Stedelijke Musea Zutphen) (Foto: Stedelijke Musea Zutphen)
Historisch Zutphen Historisch Zutphen

In de Berkel verdronken

  Column

Wie nu met de fluisterboot een tochtje maakt over de Molenbeek/ Berkel zal dit rustige vaarwater niet snel vergelijken met een snelstromende beek.

Door A.C.H. ter Hoek

Een deel van het water wordt nu voor de stad al afgevoerd naar het Twentekanaal. Maar in het verleden zijn er vrij veel mensen verdronken in de buurt van de Beekstraat en het Rijkenhage. Vooral kinderen zijn nogal eens het slachtoffer geworden. Op diverse plaatsen waren stoepjes waar de was kon worden gespoeld en daar speelden ook vaak kinderen. Ze werden meestal meegezogen door de stroom richting de stuw die aan het begin van de Overwelving zat. Maar onderstaand verhaal uit de Zutphensche Courant van 27 april 1909 laat zien dat het niet alleen kinderen geweest zijn.

"Vanmiddag heeft hier om 2 uur een treurig ongeval plaats gehad. De 25-jarige Jansje Fiet uit de Tengnagelshoek was haar zuster in de Beekstraat behulpzaam met de was. Ze zat aan de, op dit moment, zeer snel stromende, Berkel toen ze, hoe weet men niet, te water raakte. Een buurman stak haar een bezem toe maar die kon ze niet meer pakken. Een stuk verder stak een vrouw haar een ragebol toe die wel lang genoeg was. Maar blijkbaar was de ongelukkige toen al bewusteloos want ze stak er geen hand naar uit. Toen sprong de sergeant der Koloniale Reserve Voigt gekleed te water en zwom haar na. Maar hij kon haar niet meer inhalen en verkeerde zelf in doodsgevaar. Even voor de sluis lukte het hem een stoepje te bereiken waar twee mannen hem met moeite uit het water trokken. Vergeefs heeft men nog enige tijd gedregd. De bezem is onder de Overwelving doorgedreven. Mogelijk is haar lichaam bekneld geraakt in de sluis of is ze naar de IJssel afgedreven.
Een droevige bijzonderheid is nog dat Jansje Fiet de volgende week zou gaan trouwen."
Bewoners van de Beekstraat vroegen de journalist om er op te wijzen dat het aanbrengen van enige dreggen nuttig zou kunnen zijn.
In de Nieuwe Zutphensche Courant, de stad had in die tijd twee dagbladen, stond nog vermeld dat het lichaam twee uur later bij de sluis is gevonden.

Meer berichten