Topgevels aan de oostzijde. (Tekst: A.C.H. ter Hoek/ Foto: Stedelijke Musea Zutphen)
Topgevels aan de oostzijde. (Tekst: A.C.H. ter Hoek/ Foto: Stedelijke Musea Zutphen) (Foto: Stedelijke Musea Zutphen)
Historisch Zutphen

Zutphense stadhuis (2)

  Column

Tot begin 1700 bestaat het Stadhuis uit de drie gebouwen. In 1716 worden de twee vierkantenblokken met de toegangsdeuren, de 'Gedeputeerdenkamers' aan de gebouwen toegevoegd.

Achter de toegangsdeuren is dan een open plaats. Pas 1867 besluit de raad deze te overdekken. In die tijd is Gelderland verdeeld in drie kwartieren. Zutphen {de Graafschap}, Arnhem {ook wel het kwartier van de Veluwe genoemd} en Nijmegen {de Betuwe}. Roermond {Overkwartier} heeft tot ongeveer 1583 bij Gelderland gehoord. Ieder kwartier heeft een eigen college van Staten en Gedeputeerde Staten. De laatsten vormen het dagelijks bestuur. Tweemaal per jaar komen ze bijeen in de diverse hoofdsteden om de Gelderse belangen te bespreken.


Naast de Gedeputeerdenkamers staan er in de Lange Hofstraat nog drie gebouwen met middeleeuwse gevels. In 1729 besluit de raad die drie gevels te laten afbreken en deze te vervangen door nieuwe gevels onder een gootlijst met gesneden consoles in dezelfde stijl als de Gedeputeerdenkamers. Aan de oostzijde zijn de topgevels nog zichtbaar. In 1811 worden de schepenbanken, college voor de rechtspraak vervangen door een nieuwe rechterlijke organisatie. Daarvoor wordt een deel van de panden afgestaan aan het Rijk. De Gedeputeerdenkamers gaan over naar de gemeente. Het voormalig vleeshuis wordt ingericht als vestibule van het gerechtsgebouw met daarin enkele vertrekken zoals een regentenkamer een werkzaal voor de gevangenen. Op de zolder van het vleeshuis zijn de slaapverblijven van de gevangenen. De zittingszaal is in de huidige trouwzaal en aan de oostzijde van het gebouw, Kerkhof, is de woning van de cipier.


Door de overgang van een groot deel van de gebouwen naar het Rijk beslaat het eigenlijke gemeentehuis maar een klein deel van het gebouwencomplex. Toch is er ruimte genoeg voor de vergaderingen en de administratie. Maar ook voor de verkopingen en verpachtingen die er gehouden worden. De burgemeester, secretaris en een notaris zitten in de toenmalige trouwzaal, nu de hal voor de huidige trouwzaal. Het publiek in de vestibule, de ruimte tussen de beide blokken. In die zaal worden ook de zittingen van het kantongerecht gehouden. Getuigen en beklaagden zitten dan ook in de vestibule te wachten. Het publiek voor de gemeentelijke afdelingen kan er soms maar moeilijk door. Als er ruimtegebrek ontstaat wordt Kerkhof 7 aangekocht voor verkopingen e.d. maar ook voor de loting van de nationale militie.

Meer berichten