Oude Wand op nummer 23 was het eerste Gebr. Bakkers Weeshuis gevestigd. (Foto: Stedelijk Musea Zutphen)
Oude Wand op nummer 23 was het eerste Gebr. Bakkers Weeshuis gevestigd. (Foto: Stedelijk Musea Zutphen) (Foto: Stedelijk Musea Zutphen)
Historisch Zutphen

Gebroeders Bakker's weeshuis (1)

  Column

Het huidige stedelijke museum aan het 's Gravenhof is gevestigd in een oud pand.

Door A.C.H. ter Hoek

Velen van u zullen nog weten dat hotel 's Gravenhof er gevestigd was. Voor die tijd was er onder meer het Gebr. Bakker's weeshuis gevestigd. Dat was een weeshuis opgericht door stadgenoten. "Zijne Majesteit heeft bij dispositie van den 30 nov. l.l. (1849) goedgekeurd het adres van de Heer C.A. Bakker grondeigenaar alhier tot het oprigten van een weeshuis onder de naam Gebroeders Bakker's Weeshuis en aan deze inrigting van liefdadigheid alle regten en voordelen verzekerd waarop zij volgens de wet aanspraak kan maken." Zo begint een artikel in de Zutphensche Courant van 5 januari 1850.

In de statuten staat dat in het gesticht ouderloze, behoeftige kinderen onder de twaalf jaar van Hervormde huize van wie de ouders voor hun overlijden minstens 12 jaar in Zutphen gewoond hebben, kunnen worden opgenomen. Zij krijgen een eenvoudige zedelijke en godsdienstige opvoeding, gaan naar een stadsschool, moeten de openbare godsdienstoefeningen regelmatig bezoeken en verlaten op hun 20e het gesticht en krijgen dan een kleine uitzet mee. Het bestuur wordt gevormd door vijf regenten notabele Zutphenaren die lid zijn van de Hervormde kerk. Zij moeten hun werk Pro Deo doen. De regenten benoemen nieuwe leden maar dat mogen, tot in de vierde graad geen familieleden zijn. Zij kiezen uit hun midden een voorzitter, secretaris en boekhouder. De boekhouder moet iedere drie maanden opening van zaken geven over zijn beheer. De regenten benoemen een binnen-vader en een binnen-moeder, deze moeten gehuwd zijn maar zelf geen kinderen hebben, van onbesproken gedrag zijn en beschikken over: "proefondervindelijke huishouding- en opvoedkennis". Behalve kost en inwoning ontvangen ze ƒ150 per jaar. De gelden van het gesticht voor zover deze niet in vaste goederen zitten moeten door de regenten belegd worden in: Inschrijvingen in het Grootboek of in hypotheken en dan het liefst in landerijen. In februari moeten de regenten rekening en verantwoording afleggen aan de raad van de Gemeente Zutphen of aan een commissie daaruit. Als die akkoord worden bevonden worden de regenten gedechargeerd. Indien nodig mogen nieuwe verordeningen vastgesteld worden mits deze niet in strijd zijn met het hoofddoel van de statuten.

Meer berichten