Op fietse door de Gaikhorst in Z., in de vroege maar al duistere avond, word ik opgeschrikt door het licht van lampions en de luide roep om trick or treat vanuit snoepzuchtige kinderkeeltjes.
Op fietse door de Gaikhorst in Z., in de vroege maar al duistere avond, word ik opgeschrikt door het licht van lampions en de luide roep om trick or treat vanuit snoepzuchtige kinderkeeltjes. (Foto: Benno Geerlings)
Op fietse door Z.

Trick or treat

  Column

Er zijn mensen, groeperingen, politieke partijen die vrezen voor afbraak van de Nederlandse cultuur; die moet behouden blijven. Vreemde invloeden van buitenaf moeten geweerd worden.

Ik snap de angst, als er zoveel zo snel verandert in je omgeving wil je je vastklampen aan wat je kent. Ik denk echter dat verandering en inmenging essentieel zijn om een gezonde cultuur te behouden.
Stel je voor dat we er in geslaagd waren om sinds de middeleeuwen ons cultuurgoed te behouden; dan hadden we nu op ieder dorps- en stadsplein in ons landje nog een schandpaal met inhoud staan.
Ik realiseer me dat dit denkbeeld niet helemaal gelukkig gekozen is aangezien we er met Facebook en Twitter een aardige digitale variatie van in stand houden.


Maar ik hoop dat u mijn redenatie nog kan volgen: de cultuur van een land is gebaat bij evolutie. Het strikt willen behouden leidt slechts tot stilstand en isolatie, een starre poppenkast.
We zijn nogal selectief in wat we willen buitensluiten. In Nederland pikken we bijna elke culturele verandering op die vanuit Amerika komt overwaaien; in muziek, amusement en eten en drinken lijkt alles wat uit Trumpland komt één op één te worden overgenomen, gretig en zonder angst dat het onze eigen identiteit aantast.


Tja, ik ondergraaf mijn eigen stelling, maar wat mij betreft, zou er best een beschermend muurtje mogen worden opgetrokken aan het westelijk front. Hoe hypocriet kan je zijn ?
Op fietse door de Gaikhorst in Z., in de vroege maar al duistere avond, word ik opgeschrikt door het licht van lampions en de luide roep om trick or treat vanuit snoepzuchtige kinderkeeltjes. Het is Halloween, een Amerikaans kinderfeestje dat onze Sint-Maarten traditie lijkt te verjagen.


Super leuk voor de kids natuurlijk, ze genieten volop van de macabere verkleedpartij. Zij worden niet gehinderd door angst voor verandering. Ik zou het moeten toejuichen, maar kan het niet. Ik laat me leiden door mijn weerzin tegen dit Amerikanisme en mijn angst dat het ons eigen erfgoed overvleugelt.
Thuisgekomen maak ik het nog hypocrieter. Ja, ik ben een vat vol tegenstrijdigheden. Ik zak weg in de bank, zet de TV aan, pak een zak chips en kijk via mijn smart-tv op Netflix naar de fijne Amerikaanse horror-serie 'Stranger things'.

Meer berichten