Wagen om het huisvuil op te halen met paard en voerman.
Wagen om het huisvuil op te halen met paard en voerman. (Foto: Stedelijk museum Zutphen)
Historisch Zutphen

Ophalen huisvuil 1906 (1)

  Column

In januari 1906 werd bekend dat het vuilnisophalen driemaal in de week op vaste dagen 's morgens zal gebeuren.

Door A.C.H. ter Hoek

ZUTPHEN - Dit om tegemoet te komen aan de klachten dat het vuil te lang buiten staat, tot groot ongerief van wandelaars en winkeliers. In het vervolg mogen er geen bakken meer buiten gezet worden voordat door het luiden van een bel de komst van de asman is aangekondigd. De bakken moeten direct na leging weer binnengehaald worden. Hierdoor wordt geen hinder meer ondervonden van het ophalen van vuil. Omdat de karren te klein en te versleten waren, liep het ophalen vaak uit tot een uur of drie in de middag. Door de raad werden vier vuilniswagens gekocht.

In de Zutphensche Courant van 7 september 1906 werd verteld dat de volgende dag een nieuwe vuilniswagen in gebruik genomen zal worden en dat niemand ontkennen zal dat dit een hoog nodige verbetering is. De oude wagens die slecht 1 kuub konden laden, gaven aanleiding tot klachten over stuiven e.d. Bij de nieuwe is dit tot een minimum beperkt. Zodra de man met de vuilnisemmer even tegen een ijzeren beugel drukt, gaat er een klep open. Deze valt vanzelf dicht als de emmer leeg is. Er zijn vier laadkleppen per wagen.

Ook het lossen van de wagens is verbeterd. Bij de oude wagens sloeg de kruk terug als die los gelaten werd. Nu is de kiepinrichting zodanig met een wormschroef ingericht dat de kruk blijft staan. Daardoor kan de wagen voor de ene helft op de ene en voor de andere helft op een andere plaats gelost worden. Ook is de kans op ongelukken kleiner. De wagen heeft vier wielen en maakt een stevige indruk. Hij kan 2½ kuub laden en is geleverd door Ary Jordaans uit Schiedam. Er volgen nog drie wagens. Het artikel eindigt met: "zo langzamerhand wordt onze gemeentereiniging 20e eeuws". In het gemeenteverslag staat dat het te laat ophalen van het vuil niet alleen aan de wagens heeft gelegen. Mede schuld zijn ook de voerlieden die niet geschikt zijn of niet genegen zijn het werk goed te verrichten. Deze voerlieden worden met een paard bij inschrijving gehuurd. Er wordt al jaren over geklaagd. Een reden is ook dat er vanwege de salariskosten hele jonge of hele oude voerlieden worden ingezet en dat blijkt het werk niet ten goede te komen. In gemeenten met eigen voerlieden blijken, ook wat de kosten betreft, de beste resultaten geboekt te worden.

Meer berichten