Noordveen reporter Esmae bij Polbeek.
Noordveen reporter Esmae bij Polbeek. (Foto: )
Op fietse door Z.

Nepnieuws

"Wat is uw naam?" "Mijn naam is Trump." "Hoe lang woont u al op deze kamer in dit bejaardentehuis?" "Al honderd jaar." "Bent u eenzaam?" "Nee." "Heeft u veel vrienden?" "Miljarden, iedereen is gek op mij."

Twee plus twee is vier, dat is een feitelijk juiste constatering, maar de journalist die dit verkondigt wordt verketterd vanwege het brengen van nepnieuws. In het digitale tijdperk produceert iedereen zijn eigen nieuws, veelal zonder context of brononderzoek.
Ooit was ik zelf journalist. Met de komst van internet werd ik gemakzuchtig. Waarom de mens achter het nieuws opzoeken als er via Google wel ergens een quootje te vinden is? Een journalist oude school, die zijn verslagen nog beitelde op een kleitablet wees mij terecht: "Jongen, een goede journalist is 24/7 op pad, staat met beide benen in de modder en verslaat wat hij ziet en hoort, maar oordeelt niet."
Nu ben ik fietskoerier in Z. en schrijf wekelijks een column, veelal met oordeel. Tijden veranderen, wellicht moet de definitie van het vak journalistiek worden herschreven, of is dat al gebeurd. Ik hoop op herwaardering voor al diegenen die objectief onderzoeken en verslaan en het ambacht nog eer aandoen.

Op fietse in Z, kom ik vaak in de Polbeek, een zorgcentrum met aanleunwoningen voor senioren. Op een tafeltje in een gang vind ik een handgeschreven brief van Esmae en Madelief. Ze zijn op zoek naar ouderen die hen iets willen vertellen over vriendschap en eenzaamheid. Ze hebben de brief ondertekend met 'Noordveen reporters'. Ik word blij van de brief. Esmae is 10 jaar en bereid om met de voeten in de modder te gaan staan om iets uit te zoeken. Nee, ze wil zelf geen journalist worden. Liever dierenarts of kunstenaar. Esmae constateert na de interviews met enkele ouderen in de Polbeek, dat ze best eenzaam zijn en vaak alleen nog maar binnen zitten. Daar kunnen ze zelf wat aan doen, maar dat ligt ook aan ons, vindt zij. Zij meer naar buiten, wij hen meer bezoeken.


Dank voor jullie onderzoek Madelief en Esmae, daar kunnen we allemaal wat mee. Behalve opa Trump, die vindt het fake nieuws.

Benno Geerlings

Meer berichten