R.K. ziekenhuis met links de villa Kattenhaven. (Foto: Stedelijke Musea Zutphen)
R.K. ziekenhuis met links de villa Kattenhaven. (Foto: Stedelijke Musea Zutphen) (Foto: Stedelijke Musea Zutphen)
Historisch Zutphen

Martinetsingel (4) Van villa's naar RK-ziekenhuis

We gaan terug en lopen nu richting Bult van Ketjen. Aan onze linkerhand zien we een groot grasveld met rechts daarvan een deel van de stadsmuur met de Bourgonjetoren en daarvoor een geschenk van de bewoners aan de gemeente: de in onbruik geraakte Wilhelminafontein.

Op dit stuk grond tussen muur en IJssel hebben twee grote villa's gestaan. Onderaan villa Kattenhaven en bovenaan villa Ketjen. In 1925 wordt Kattenhaven verkocht aan de Rooms Katholieke vereniging ziekenverzorging St. Walburgis voor fl. 16.000.-. De 75-jarige St.Vincentiusvereniging wilde in november 1924 een blijvend aandenken en besloot om een rooms-katholiek ziekenhuis met zusterverpleging in het leven te roepen.
Een jaar na de aankoop worden de verbouwingsplannen aanbesteed en op de centrale verwarming na, uitgevoerd door Zutphense firma's. Als architect treedt op Van Elmpt uit Groningen, broer van de deken pastoor van Zutphen.


De officiële opening is op 1 augustus 1927. Volgens een verslaggever van de Zutphensche Courant valt de doelmatige inrichting op maar ook dat de modernste opvattingen van de wetenschap in de praktijk zijn gebracht. Getracht wordt een ziekeninrichting te zijn voor mannen en vrouwen van elk geloof zonder onderscheid waar alle patiënten geneeskundig worden behandeld en waar kleine operaties uitgevoerd kunnen worden. Voor lijders aan besmettelijke ziekten is er geen aparte afdeling.


De verpleging is in handen van een tiental zusters van St. Jozef uit Heerlen waarover zuster Judoca de leiding heeft. Aardig is de opsomming van de verslaggever over wat hij overal aantreft. Vaak dingen die wij nu heel gewoon vinden. Het ziekenhuis heeft 43 kamers met in totaal 35 bedden. In alle kamers valt het licht overvloedig binnen, de vloeren zijn van granito, overal is centrale verwarming en electrisch licht en op elke kamer zijn vaste wastafels met warm en koud stromend water, een huistelefoon en een lift waarmee het eten naar boven wordt gebracht. Ieder bed heeft de beschikking over een electrische bel en een stopcontact voor een lampje. De deuren naar de gangen sluiten geruisloos en op iedere etage is een bijkeuken met spoelgelegenheid.

A.C.H. ter Hoek

Meer berichten