Foto: Roland Spek

Brandbrief aan minister over voortbestaan Muziek Museum Zutphen

Zutphen - ICOM-CIMCIM, de wereldkoepel voor muziek- en muziekinstrumentenmusea van het International Council of Museums, heeft in een brandbrief aan minister Van Engelshoven (OC&W) haar steun uitgesproken voor het behoud van het Muziek Museum Zutphen in 'De Wildeman'.

Niet alleen internationaal, maar ook landelijk wordt aandacht gevraagd voor het voortbestaan van het museum. Op zondagavond 15 september besteedde Podium Witteman in haar uitzending er aandacht aan. Eveneens in 'De Pianist' van deze maand is er een artikel aan gewijd. Eerder deze zomer stond er een uitgebreid artikel in het NRC en was er veel aandacht voor op Radio 4 en 1.

Dit geeft tevens de discrepantie aan, dat een museum met een collectie, die een bovenregionaal belang vertegenwoordigt, voor zijn huisvesting afhankelijk is van gemeentelijk beleid. Dat neemt niet weg, dat het Muziek Museum eveneens een economisch belang voor de stad Zutphen vormt: in de afgelopen twee jaar trok het museum ruim 10.000 bezoekers.

Uit de eerste cijfers van een onderzoek met Museumkaart valt op te maken, dat een significant deel daarvan regionaal was. Echter het merendeel van de bezoekers zijn bezoekers die vanuit het gehele land (en vooral de randstad) speciaal naar Zutphen komen om het Muziek Museum te bezoeken. Tevens trekt het internationaal cultuurtoerisme, vooralsnog met name uit Duitsland. Deze bezoekers zorgen voor omzet bij winkeliers en horeca in de stad. De landelijke radioreclame voor het Muziek Museum en het daaraan verbonden fortepianofestival vormen eveneens een goede promotie van Zutphen als cultuurstad.

Het Geelvinck Festival 'Early Piano' – het grootste festival voor fortepiano wereldwijd – wordt ook internationaal gepromoot (o.a. via de BBC). Niet alleen draagt het Muziek Museum bij aan een aantrekkelijke culturele omgeving om in de gemeente te wonen, werken en recreëren, maar bovendien helpt het museum op deze wijze Zutphen als muziekstad landelijk en internationaal op de kaart te zetten.

Er wordt beweerd, dat het Muziek Museum de gemeente Zutphen geld zou hebben gekost. Echter de realiteit is, volgens algemeen directeur Jurn Buisman, dat het Muziek Museum daarentegen de gemeente kosten bespaard heeft: "Museum Geelvinck heeft immers alle kosten van het leegstaande rijksmonument 'De Wildeman' ruim 2,5 jaar voor zijn rekening genomen en het heeft bovendien de nodige renovaties in het door achterstallig onderhoud vrij sleetse gebouw voor eigen rekening doorgevoerd. Sedert dat het voorgaande College in het najaar van 2017 groen licht gaf voor de continuering van het Muziek Museum in 'De Wildeman', heeft Museum Geelvinck aangedrongen op constituerend overleg en het gezamenlijk benaderen van subsidiegevers. Museum Geelvinck ging er in eerste instantie van uit, dat een bescheiden bijdrage door de gemeente op het terrein van huisvesting in de jaren van opbouw van het Muziek Museum reëel zou
zijn. Toen bleek dat de gemeente serieus moest bezuinigen, heeft Museum Geelvinck direct daarop ingespeeld met een voorstel, waarbij het achterstallig onderhoud aan 'De Wildeman', dat de gemeente in meer dan een decennium had laten ontstaan, door het Muziek Museum zelf zou worden opgelost. Voor de goede orde: het museum heeft de gemeente nimmer om structurele subsidie verzocht. Eind augustus heeft Museum Geelvinck een bod voor overname van 'De Wildeman' gedaan."

Op verzoek van de wethouder verantwoordelijk voor vastgoed heeft Museum Geelvinck eveneens een verhuisplan opgesteld. Naar aanleiding hiervan heeft het College in de loop van tweede helft augustus te kennen gegeven de looptijd van de huidige regeling, die eind augustus zou aflopen, te verlengen tot medio november. Dat betekent, dat het museum in de loop van tweede helft september voor het publiek zou moeten sluiten om op de nieuwe einddatum het gebouw leeg te kunnen opleveren.

Aangezien het College inmiddels heeft aangegeven pas in de loop van volgende week te reageren op het aanbod van Museum Geelvinck het gebouw over te nemen, is besloten de aanvang van de verhuizing nog even uit te stellen.

Het Muziek Museum is daarom nog de resterende maand september open voor het publiek op haar reguliere openingstijden: woensdag tot en met zondag van 12.00 tot 17.00 uur.

Meer berichten