Cursus Leren van Luther over Bonhoeffer

Voor wie zich wil verdiepen in geloofsvragen is er al jaren de cursus Leren van Luther. Voor deelnemers van binnen en buiten de kerken.

Dit jaar staat de bekende theoloog Dietrich Bonhoeffer centraal in de cursus in Zutphen, van vier bijeenkomsten op de woensdagen 25 september, 16 oktober, 20 november en 18 december van 19.30 tot 21.00 uur.

Verschillende theologen uit het land brengen elk teksten van Bonhoeffer onder de aandacht in het licht van Luthers denken.

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) was een Luthers theoloog en predikant die vooral door zijn verzet tegen het Naziregime voor velen een inspiratiebron is geworden. Voor hem was christen zijn vooral een zaak van sociaal engagement. De kerk als vindplaats van menselijke betrokkenheid en gelijkwaardigheid. Bonhoeffer zat vanaf april 1943 tot zijn executie op 9 april 1945 gevangen in Berlijn. Zijn indirecte betrokkenheid bij de aanslag op het leven van Hitler werd hem uiteindelijk fataal. In de gevangenis schreef hij vele bekend geworden gedichten en brieven. Hierover is onlangs een herdenkingsboekje uitgegeven.

De cursus vindt plaats in de Lutherse kerk te Zutphen, ingang Korte Beukerstraat 15. De kosten bedragen E. 20,- incl. reader, die op de eerste avond wordt uitgedeeld. Opgave bij mw. C. Nijland, 7204s85@hetnet.nl tel.nr. 0616898151. Zie ook op Facebook: Lutherse gemeente Zutphen.

Meer berichten