VVD start nieuwe informatieronde

Brummen/Eerbeek – Na het aftreden van wethouder Wartena (Lokaal Belang) hebben de overige coalitiepartijen (VVD, CDA en PvdA) afgelopen zomer gezamenlijk gesprekken gevoerd om een vierde partij toe te laten treden tot het college. Deze gesprekken hebben niet geleid tot resultaat.

Om de formatie tot een goed einde te brengen zal VVD een nieuwe informatieronde opzetten met alle partijen teneinde te komen tot een stabiele coalitie met brede steun in de gemeenteraad. Het huidige college, bestaande uit drie wethouders en dat gesteund wordt door een meerderheid van de gemeenteraad blijft in functie.

Mevrouw Prins, die eerder informateur was bij de vorming van het huidige college, zal dit proces leiden.

Meer berichten