'Uilenveren' op de windturbines in Deventer (foto: DeventerEnergie).
'Uilenveren' op de windturbines in Deventer (foto: DeventerEnergie). (Foto: )

'Angst voor windmolens niet wegwuiven'

Eefde - Een zoevend geluid van de wieken, slagschaduw en rode knipperende lampjes in de nacht: niet iedereen staat te juichen bij de komst van drie windturbines van IJsselwind en het Waterschap Rijn en IJssel aan de noordkant van Zutphen. "De angst van veel bewoners is heel begrijpelijk. Maar de hinder waarschijnlijk minder groot dan gevreesd. Wij zullen ons in ieder geval tot het uiterste inspannen om de overlast zoveel mogelijk te beperken."

Het is de vrees voor het onbekende, zegt Otto Hettinga, projectleider bij IJsselwind. "Dat kan in je hoofd heel groot worden. Zo gaat dat bij angst." "Het mooiste zou zijn", zegt Hettinga, "als er tijdelijk een soort dummie-windmolen geplaatst kon worden. Zodat men echt kan ervaren hoe het is. Maar zulke dummies bestaan niet."

Er zijn verschillende bezwaren tegen de windmolens. De meeste gaan over de slagschaduw, over het geluid, over de knipperende lampjes in de top. Hettinga zegt dat al die bezwaren worden aangepakt. "De overlast zal niet nul worden, maar wel flink verminderd en beduidend minder dan de wettelijke norm. Wij hebben als energiecoöperaties en waterschap, in tegenstelling tot een commerciële windontwikkelaar, voor ogen dat de winst ten goede komt aan de omwonenden en naar nieuwe duurzame energieprojecten van de vier coöperaties die IJsselwind vormen." Die vier energiecoöperaties zijn ZutphenEnergie, LochemEnergie, BrummenEnergie en EnergieRijk Voorst.

Radar

"De rode lampjes op de windmolen zijn er voor de vliegveiligheid. Wat vooral irriteert is dat ze knipperen. Wij willen de lampen gewoon vast laten branden", zegt Hettinga. Ook wil IJsselwind een soort kap onder de lampen laten monteren, zodat het licht vooral zichtbaar is vanuit de lucht en veel minder vanaf de grond. Een andere optie is dat het licht gedimd wordt bij helder weer. "En in Noorwegen, de VS en Canada gaan, met behulp van radar, de lampen alleen aan als er iets aan komt vliegen". De luchtvaartautoriteiten onderzoeken nog of dat ook in Nederland mag.

Ten aanzien van de slagschaduw is Hettinga duidelijk: "Het is heel vervelend als de schaduw van die wieken door je woonkamer gaan. Om aan de wettelijke norm (maximaal 6 uur slagschaduw per jaar) te voldoen komt er een stilstandvoorziening op de turbines. Daarmee gaan de turbines tijdelijk uit als er teveel slagschaduw optreedt. Door dit systeem nog scherper in te stellen streven we ernaar dat mensen hier helemaal geen last meer van hebben."

Uilenveren

Ook vrezen omwonenden het geluid van de wieken. "Je hoort vooral een zoef als de wiek langs de turbinemast gaat – net als je dat hoort als je met een auto met open raam langs een boom rijdt", zegt Hettinga. "Het geluid neemt snel af op enige afstand van de molen en er is een oplossing om het geluid te verminderen. Die is afgekeken uit de natuur. Een uil vliegt geruisloos door rafelige veertjes aan het uiteinde van zijn vleugels. Zulke 'uilenveren' kan je ook monteren op de wieken van een windturbine."

Happy end

De aanplant van een houtwal, een rij populieren en knotwilgen – allemaal karakteristieke elementen voor het gebied – zorgen voor een betere landschappelijke aankleding van windturbines. Hettinga: "Onzichtbaar en onhoorbaar worden ze niet. Bewoners zullen ze aan de horizon zien staan. Daar moeten we realistisch in zijn." Maar het zou ook zomaar kunnen dat alles veel rooskleuriger uitpakt dan velen nu denken, zegt hij. "In Nijmegen hebben ze sinds een paar jaar een windpark. Met bewoners zijn daar supergoede afspraken gemaakt. In de Gelderlander was laatst te lezen dat een aantal direct omwonenden nu zelfs een beetje van die molens is gaan houden. Het zou prachtig zijn als dat uiteindelijk ook hier gebeurt."

Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen 2 september een forumvergadering over de windturbines bijwonen van de gemeenteraad van Zutphen. Zij kunnen zelf ook inspreken. Een week later vergadert de gemeenteraad over de windturbines. 23 september zal de raad een besluit nemen. Meer informatie op https://raad.zutphen.nl/.

Meer berichten