Masrgreet Berends en de chauffeur van de shovel die het terreuinb voor het kinderdorp vlak maakt. (Foto: Gert Perdon)
Masrgreet Berends en de chauffeur van de shovel die het terreuinb voor het kinderdorp vlak maakt. (Foto: Gert Perdon) (Foto: Gert Perdon )

Kinderen bouwen hun eigen hut

Lekker timmeren... Het kan van 26 tot en met 29 augustus in het Waterkwartier. Zo'n honderd kinderen bouwen op het Lunette Eiland, op het terrein achter de voormalige jeugdgevangenis, een hut. Het gaat om een initiatief uit de buurt. De organisatie is nog wel op zoek naar vrijwilligers.

Door Leo Polhuys

ZUTPHEN - Margreet Berends is kartrekker van het project, dat voor het eerst wordt gehouden. ''Vroeger had je in diverse wijken en buurten vakantiespelen, maar die zijn er tegenwoordig niet meer. Dat bracht bewoners van het waterkwartier op het idee, iets voor onze buurt te organiseren. Zo kwamen we op het timmerdorp."

Margreet wordt in haar vrijwillige werkzaamheden bijgestaan door Steefie van Duinen, Frank Hioltslag en Mathieu Jaspers. ''Het idee ontstond in juni en we moesten een heleboel dingen regelen. Zo moesten we bijvoorbeeld eerst uitzoeken van wie het terrein is. Dat bleek projectontwikkelaar Bijont uit Enschede te zijn. Deze reageerde heel positief en gaf zelfs een bijdrage. Tijdens de voorbereidingen hebben we veel aandacht besteed aan de veiligheid; zo is er EHBO aanwezig. Financieel gezien wordt het timmerdorp mede mogelijk gemaakt door een aantal fondsen en verder kregen we van tal van ondernemers en winkeliers uit het Waterkwartier spontane bijdragen in geld en goederen. De een kwam met pallets aanzetten waar we de hutten mee bouwen, de ander sponsorde de catering voor de EHBO, weer een ander sponsort spijkers voor de hutten. We hebben ook een sponsor voor de helft van de tachtig liter ranja die we denken nodig te hebben voor vier drinkmomenten per dag. Voor de andere helft zoeken we overigens nóg een sponsor maar gezien de enorme hoeveelheid positieve reacties die we krijgen, zal ook dit geen probleem zijn.''

Vrijwilligers

Hoewel het Timmerdorp zich vooral richt op kinderen uit het Waterkwartier, doen er kinderen uit heel Zutphen mee. Deelname is gratis, kinderen moeten wel zelf een hamer en een eigen lunch meenemen. Er staan enkele voorbeeldhutten. Knutselen, een speurtocht, een zeskamp en spelletjes maken eveneens deel uit van het programma. De kinderen zijn ingedeeld in drie leeftijdsgroepen: 6 en 7 jaar, 8, 9 en 10 jaar en 11 en 12 jaar. Margreet: ''Het belooft een hele leuke week te worden met kinderen uit heel verschillende achtergronden. Het gaat niet alleen om het timmeren, maar ook om samen dingen doen. We zijn nog wel op zoek naar vrijwilligers. Op dit moment hebben we 27 vrijwilligers, maar 40 zou een heel mooi aantal zijn om alle kinderen goed te kunnen begeleiden. En wat het weer betreft: de voorspellingen zijn gunstig maar mocht het toch regenen, dan hebben we een paar tenten klaarstaan en kunnen we toch droog aan de slag.''

timmerdorpzutphen.webnode.nl

Meer berichten