Verhuisbericht Kopwit Zutphen

Zutphen - Huwelijken of voetbalcontracten die 8,5 jaar standhouden zijn een zeldzaamheid tegenwoordig - maar in Zutphen hebben dichtersgroep Kopwit en Grand Café Pierrot dit in de periode voorjaar 2011 - najaar 2019 gepresteerd, en óok nog eens in opperste harmonie…

Toch wandelt er soms een te mooie "ander" langs om te negeren: reden waarom Kopwit vanaf oktober verkast naar Dat Bolwerck, Zaadmarkt 112, allen van harte welkom aldaar, meer nieuws volgt…

Eerst echter is het nu tijd voor een daverend afscheidsaccoord op het oude adres, en hoe zou dat beter kunnen dan door middel van een Open Podium? Op woensdag 11 / donderdag 12 september kunnen alle zich aangesproken voelende dichters zich melden om drie gedichten per persoon voor te dragen: vooraf opgeven is overbodig, ter plekke schept presentator Pieter Bas Kempe orde in de wanorde…

Houtmarkt 54 is nog éenmaal de aangewezen plek: aanvang 20.30 uur, de toegang bedraagt voor iedereen 3 euro. Wees er bij! Zie ook www.kopwitzutphen.nl.

Meer berichten