Gemeente/ politiek

Feestelijke ondertekening convenant cultuureducatie

Brummen – Op donderdagmiddag 11 juli ondertekenen een groot aantal organisaties een convenant dat tot doel heeft om cultuuronderwijs op scholen een stevigere plek te geven. Namens de gemeente ondertekent burgemeester Alex van Hedel dit document. Ook alle schoolbesturen in onze gemeente en Stichting Welzijn Brummen zetten hun handtekening onder het convenant.

De ondertekening gebeurt onder toeziend oog van leerlingen van groep 7 van de Oecumenisch Basisschool. Zij zullen ook muziek ten gehore brengen omdat zij dit jaar als beste schoolklas uit de provincie Gelderland zijn uitverkoren en geselecteerd om aan het eind van dit jaar mee te doen en op te treden voor koningin Maxima. Dit als onderdeel van het project "Meer Muziek in de Klas".

Naast de ondertekening van het convenant en een optreden van de groep 7 van de Oecumenische School wordt ook een nieuwe uitgave van de cultuurfolder uitgereikt aan een vertegenwoordiger van de Culturele Stichting en de combinatiefunctionaris Cultuur. Ook draagt onze dorpsdichter EvA een toepasselijk gedicht voor.

Wij nodigen u van harte uit donderdag bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn. Aanvang 13.30 uur. Locatie is de raadszaal van het gemeentehuis in Brummen. U ontvangt donderdag overigens van ons een persbericht dat u voor uw publicatie kunt gebruiken. Deze persuitnodiging heeft enkel tot doel om u voor deze bijzondere persbijeenkomst uit te nodigen.

Wilt u de bijeenkomst bijwonen? Dan stellen we het op prijs als u dit vooraf laat weten. Dit kan bij de medewerkers van team communicatie via telefoonnummer (0575) 56 82 94 of mailadres voorlichting@brummen.nl.

Meer berichten