Gemeente/ politiek

Werkgroep Geen kermis op IJsselkade: 'College drukt plan kermis door'

Zutphen - Het College van B&W verzond 4 juni een notitie aan de raad waarin zij haar plan om de kermis te verplaatsen naar de IJsselkade handhaaft en de raad vraagt om dit te ratificeren.

"Vlak voor het zomerreces. Heel tactisch," zegt Elsbeth Boerboom van de Werkgroep 'Geen kermis op de IJsselkade', dier hier niet gelukkig mee is. Zij zien zich bevestigd in hun bange vermoeden dat het college haar beslissing van vorig jaar gewoon wil doordrukken. En het onderzoek en de gesprekken waartoe de raad haar heeft opgeroepen in een raadsbrede motie gebruikt als "windowdressing".

De Werkgroep "Geen kermis op de IJsselkade" spreekt namens een grote groep betrokkenen. Haar inspanning om bij te dragen aan een goede besluitvorming voor de stad Zutphen is niet gehonoreerd. De door haar ingediende petitie voorzien van vele handtekeningen is volgens de groep naar de kantlijn verbannen. Boerboom: "De opgeworpen vragen blijven onbeantwoord. Verslagen bij de Notitie van gevoerde gesprekken zijn eenzijdig en tendentieus. De uitdrukkelijke weerstand van belanghebbenden wordt verzwegen. Verzoek om aanvulling van het verslag om deze weerstand uitdrukkelijk te benoemen afgewezen."

Van de raadsbreed gedragen motie om in gesprekken tot overeenstemming te komen, is bij de bewoners van de IJsselkade weinig terecht gekomen. "Niet alleen betrof het hier een rommelige organisatie, het brede verzet van de aanwezige bewoners en bedrijven blijkt niet uit het verslag. Van een tweede overleg kwam het niet meer. B&W doen het in voorstel af met: 'dat de bewoners niet blij zijn met een kermis op de IJsselkade' en fantaseren rustig verder op hun eigen ingeslagen weg. Hiermee hebben zij burger inspraak en samenspraak gemaakt tot een farce," geeft Boerboom aan.

En zo dreigt volgens de werkgroep een plan doorgevoerd te worden die de problemen bij de kermis alleen maar groter maakt. De overlast wordt verplaatst naar bewoners en bedrijven van de IJsselkade. "Maar de overlast wordt nog eens vergroot en uitgebreid tot de hele stad en omgeving door de IJsselkade een week af te sluiten. Terwijl de kermis niets liever wil dan te blijven waar zij is. Gevaarzetting door nabijheid van de rivier en sluipverkeer en de maatschappelijke kosten van afsluiting van de IJsselkade nog daargelaten. De extra jaarlijkse meerkosten bij een Kermis op de IJsselkade in verband met verkeersregulatie en bestrijding sluipverkeer worden niet inzichtelijk gemaakt. Zutphen zet hiermee
een dubieuze traditie van slecht doorberekende plannen voort."

Het college stelt bovendien dat zij beslissingsbevoegd zijn. Boerboom: "Dat is maar de vraag. Zeker, zij kan haar eigen kermis organiseren waar dan ook in de gemeente. De plannen die zij evenwel nu presenteert hebben te maken met een nieuw evenementenbeleid, dat een forse uitbreiding van het aantal evenementen op de markten mogelijk moet maken. Dat is nieuw beleid waar wel degelijk in- en samenspraak van de gemeenteraad aan de orde is. Vanuit een bestuursvisie waarin het doel de middelen heiligt, loodst B&W haar idee door procedures in een papieren werkelijkheid. Het past een burgemeester niet burgerbelangen zo terzijde te leggen, de vraag werpt zich op of er andere
belangen spelen."

Bij beleidbepaling van de gemeente mag volgens de werkgroep verwacht worden dat in de verandering verbetering zit. "Voor B&W is dit een ruimer evenementen- en horecabeleid. En een toekomstbestendige kermis. Laat de kermis dan op de Markten waar zij traditioneel hoort en wil blijven. Laat de kermis en de horeca dan samenwerken om er samen een succes van te maken."

Komende week, 1 juli tijdens het Technisch Blok zal de werkgroep gebruik maken van haar spreekrecht. In de Forumvergadering van 8 mogelijk 9 juli komt het onderwerp "verplaatsen van de kermis" aan bod. De bewoners van de IJsselkade willen dat de kermis op de Markten blijft en roept partijen op hierin energie te steken.

Meer berichten