Gemeente/ politiek

Samen naar nieuw perspectief

Het Zutphense college en Perspectief gaan komend half jaar uittrekken om samen met de gemeenteraad de toekomstige koers te bepalen voor de welzijnsorganisatie. Dat is de uitkomst van een gesprek dat woensdag 19 juni plaatsvond tussen het college en de directie van Perspectief.

Reden hiervoor is dat de visie van de raad en het college op het sociaal domein is veranderd. Dat heeft directe gevolgen voor de rol en taken van de welzijnsorganisatie. Dit betekent dat Perspectief een half jaar later kan starten met de benodigde bezuinigingen. Later dit jaar komt het college daarom met een voorstel voor de bezuiniging van ongeveer 200.000 euro die op een andere manier moet worden gerealiseerd.

Sinds een aantal maanden zijn Perspectief en het college in gesprek over de bezuiniging van €792.000 die de welzijnsorganisatie in 2021 moet realiseren en wat dit betekent voor haar rol en taken. Hier is meer tijd voor nodig, omdat niet de bezuinigingsopgave maar de nieuwe koers in het sociaal domein leidend moet zijn voor de toekomst van Perspectief. Waar voorheen in het sociaal domein het accent lag op 'Iedereen doet mee' ligt
dat nu op 'van zorgen voor naar zorgen dat' en het verminderen van hulpafhankelijkheid.

Ook dringen verschillende fracties in de gemeenteraad en het rapport van Bureau Berenschot, dat richting geeft aan de gemeentelijke bezuinigingsopgave, er op aan dat de gemeente een sterk 'voorveld' moet inrichten. Deze koerswijziging in het sociaal domein en de bezuinigingsopgave hebben een directe invloed op de taakuitvoering van Perspectief.

Op 27 september 2018 besloot het college een nieuwe werkwijze te introduceren voor de toekenning van subsidies in het Sociaal Domein. Met ruim 70 organisaties die in Zutphen actief zijn in het sociaal domein, zijn samen plannen gemaakt voor de hulp en zorg komend jaar. Doel hiervan was dat de organisaties meer samen gaan werken en minder dezelfde hulp en zorg gaan aanbieden. Daarnaast moet de samenwerking ook leiden tot lagere kosten wat ook weer bijdraagt aan de bezuinigingsopgave van de gemeente. Met Perspectief is toen afgesproken om afzonderlijke afspraken te maken omdat de welzijnsorganisatie een belangrijke schakel is voor de gemeente en andere organisaties in het sociaal domein.

Meer berichten