Foto:

IVN-minicursus Vlinders herkennen

Elk jaar houdt de Vlinderstichting een landelijk weekeinde Tuinvlindertelling. Het is heel leuk en leerzaam om mee te doen met zo'n telling. Je moet wel iets van vlinders weten en weten waar en wanneer je moet kijken. Maar dat is eenvoudig te leren.

IVN verzorgt dit jaar een cursus Vlinderherkenning. In de cursus leer je de soorten Dagvlinders herkennen die hier in de omgeving in tuinen kunnen voorkomen. Ook leer je hoe je moet tellen en hoe je jouw gegevens vervolgens kunt doorgeven aan de Vlinderstichting. Deze Stichting gebruikt alle gegevens om de vlinderstand in Nederland bij te houden en overheden te informeren hoe ze bij kunnen dragen aan het behoud van vlinders in de natuur. Dus behalve dat het spannend is om te kijken hoeveel vlinders er in je tuin vliegen, lever je een bijdrage aan onderzoek van de Stichting.

Cursusdata: woensdag 26 juni (19.30 uur), theorie; zaterdag 29 juni: excursie (tijd en plaats in overleg). De cursus wordt gegeven door Klaske ten Grotenhuis.
Plaats: theorieavond: de Kaardebol, Harenbergerweg 1 te Zutphen.
Opgave: ktengrotenhuis@kpnmail.nl.

Kosten: IVN-leden 7 euro: niet leden 9 euro. Vooraf overmaken op: NL19 TRIO 0338 5780 99 t.n.v. IVN afd. Zutphen, ovv: vlindercursus 2019.
Max. deelnemers 25 personen.

Zie website: www.ivn.nl/afdeling/zutphen

Meer berichten