Foto:

Belangenbehartiging omwonenden windpark

Eefde - De drie geplande windturbines tussen Zutphen en Eefde-West zijn zeker geen gehaast hamerstuk. Na een jarenlang informatietraject door initiatiefnemers IJsselwind en het Waterschap Rijn & IJssel, is het nu de beurt aan de Omgevingsadviesraad (OAR). Daarin maken alle betrokkenen afspraken om de belangen van de omwonenden goed te waarborgen. Doel is hinder verder beperken en bepalen hoe de bewoners gaan delen in de winst van het windpark.

De Omgevingsadviesraad komt sinds maart elke maand bij elkaar tot november. Behalve de omwonenden zijn ook de betrokken gemeenten en de initiatiefnemers vertegenwoordigd. De bewoners krijgen stevige ondersteuning van Rob Rietveld, directeur van de Belangenvereniging voor Omwonenden van Windmolenparken. Hij is zeer ervaren en adviseert op dit moment in nog zo'n tien andere windinitiatieven. "Wij zijn niet vóór en niet tégen windmolens. Ons standpunt is: Als binnen onze democratie is besloten zo'n park aan te leggen, zorg dan dat het fatsoenlijk gebeurt. Maak goede afspraken zodat de belangen van de omwonenden zijn geregeld. En dan gaat het om onderwerpen als geluid, verlichting, slagschaduw, maar ook over hoe een deel van de winst ten goede komt aan de omwonenden."

Méér resultaat dan wettelijk verplicht
Rietveld is positief over het functioneren van de OAR. "Vaak komt zo'n raad tot stand omdat de omgeving erom vraagt. En door druk van buitenaf. In dit geval hebben IJsselwind en het Waterschap zélf gezegd: we vinden het belangrijk om afspraken te maken met de omgeving. Dat heeft een duidelijk positief effect in het overleg."

Einddoel is een omgevingsovereenkomst in november. "Dat is een document met alle afspraken. Mijn ervaring is dat omgevingsadviesraden goede resultaten opleveren. In dit geval komt er zeker méér uit dan wettelijk verplicht is."

De bewoners van de Zutphense wijk Noorderhaven worden in de OAR vertegenwoordigd door Erica van den Hoorn, voorzitter van het wijkteam Noorderhaven. (Naast die functie als vrijwilliger, is zij ZZP-er en eigenaar van De Bounderei.) "Ik kom op voor de belangen van de 1100 bewoners van de wijk. In Noorderhaven zijn er zowel voor- als tegenstanders. Maar de Omgevingsraad is er niet om voor of tegen te zijn. Ik stel mij neutraal op en mijn uitgangspunt is: Hoe kunnen we de last die de omgeving heeft zoveel mogelijk beperken."

Constructieve samenwerking
Van den Hoorn heeft ook het initiatief genomen om met de wijkteams Noorderhaven en Noordveen en Dorpsraad Eefde onderling te overleggen. Zodat de bewoners in de OAR een gezamenlijk standpunt naar voren kunnen brengen, onder meer over het delen in de winst van het windpark. Daarnaast is het verder beperken van hinder een belangrijk thema in de OAR. Van den Hoorn noemt als voorbeeld de plannen van slibverwerker GMB om zijn uitstootpijp te verhogen. "Maar welke stankoverlast levert dat op in combinatie met windturbines? Hoe kunnen we met de gemeente Zutphen afspraken maken, zodat ze geen vergunning geven voor die hogere pijp? We bespreken dus méér dan alleen beschermmiddelen tegen geluid of licht. We willen echt toekomstgericht kijken."

Wat Van den Hoorn betreft verloopt het overleg constructief. "Rob Rietveld zorgt voor uitstekende inhoudelijke ondersteuning. En sinds kort hebben we een technisch voorzitter die volledig onafhankelijk is. Zij zorgt dat het overleg zeer efficiënt verloopt. Ik vind de constructie die we hebben bedacht een hele sympathieke manier om binnen de OAR met elkaar samen te werken. Niet tégen elkaar zijn, maar kijken hoe we samen goede afspraken kunnen maken."

Meer berichten