Voorlichtingsavond AED

Zutphen - Bij veel sportverenigingen, in sporthallen, maar ook in openbare gebouwen en winkels hangt tegenwoordig een AED, ofwel Automatische Externe Defibrillator. En nu dus ook bij FysieQ aan Het Zwanevlot 323 in Zutphen.

Iedere dag krijgen driehonderd mensen in Nederland een hartstilstand. Hoe sneller wordt gestart met reanimatie, hoe groter de kans dat die persoon het overleeft. De harde realiteit is helaas dat slechts 12 procent van hen het overleeft. Omdat er toevallig mensen in de buurt waren die hulp konden bieden!

De fysiotherapeuten hebben een opleiding gehad voor het gebruiken van een AED en om te reanimeren.

Er zijn ook signalen dat veel mensen, die geen opleiding hebben voor het gebruik van een AED, in geval van nood toch wel graag zouden willen weten hoe zo’n apparaat nou werkt. Hoe kun je handelen in noodsituaties, kun je wel alvast beginnen met hulpverlening, hoe alarmeer je.

Daarvoor biedt Fysieq donderdag 20 juni van 19.30 tot 21.30 uur aan Het Zwanenvlot 323 in Zutphen een voorlichtingsbijeenkomst aan. Hans Jansen van Jansen Trainingsbureau komt laten zien wat de AED kan en waarom het apparaat doet wat hij dat doet. Tevens geeft hij een korte instructie wat Reanimeren inhoudt. Deelname aan deze bijeenkomst is gratis voor iedereen na aanmelding op info@fysieq.nl of 0575-544680.

Meer berichten