Standpunt GL over Geelvinck Muziek Museum

Zutphen- Nu de gemeente het voornemen heeft om het pand De Wildeman aan de Zaadmarkt te verkopen en daarmee het einde van het Geelvinck Muziek Museum ter plekke nabij lijkt te komen, is er vanuit de samenleving een actie gestart om het pand voor het Geelvinck Muziek Museum te behouden. De fractie van GroenLinks is gevraagd om deze actie te ondersteunen. Voor hen is dit reden om hun visie op pand én museum te formuleren.

Kort gezegd komt dit standpunt hierop neer: GroenLinks hecht er aan dat het Geelvinck Muziek Museum voor Zutphen behouden blijft. Maar GroenLinks acht het pand De Wildeman hiervoor minder geschikt en zou het museum liefst op een andere locatie zien. Ook vindt zij dat het museum moet streven naar een reëel businessplan om onafhankelijk van de gemeente te kunnen voortbestaan.

Voorop staat dat men het geweldig waardert dat inwoners opkomen voor het behoud van het muziekmuseum en voor de cultuur in deze stad. In het Coalitieakkoord 2018 – 2022 'Met elkaar kleuren we Zutphen en Warnsveld' heeft men als coalitie niet voor niets geformuleerd dat men wil dat Zutphen de culturele trekpleister wordt van Oost-Nederland. Men ziet in cultuur een belangrijke economische aanjager voor de stedelijke economie: "Door in te zetten op een aantrekkelijke gemeente, trekken we nieuwe inwoners en bezoekers die hier graag (ver)blijven", staat in het akkoord.

In het culturele aanbod vormt het Geelvinck Muziek Museum een meer dan welkome aanwinst. De partij wil dan ook heel graag dat het Museum voor de stad behouden blijft. De collectie van het Geelvinck Muziek Museum, een zeer bijzondere collectie oude muziekinstrumenten, past goed bij de nadruk die men in Zutphen legt bij het vele culturele erfgoed en de monumentenstatus van de binnenstad. De verzameling fortepiano's laat bijvoorbeeld prachtig zien hoe de piano zich vanaf de renaissance vanuit de klavecimbel heeft ontwikkeld tot het huidige instrument. Ook organiseert het museum op haar oude instrumenten een groot aantal intieme en gewaardeerde concerten, die bijdragen aan de betekenis van Zutphen als cultuurstad. Bovendien legt het museum een mooie verbinding met de hypothese dat Beethoven in Zutphen geboren zou zijn. Beethoven is een van de mensen die met zijn aanwijzingen aan de instrumentbouwers sterk heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de piano. Ook met het oog op het tweejaarlijkse Beethovenfestival is het goed als Zutphen zich meer met deze belangrijke componist associeert.

In de discussie of het Geelvinck Muziek Museum in het pand aan de Zaadmarkt moet blijven neemt GroenLinks een standpunt in dat afwijkt van de petitie die momenteel rondgaat. Op dit moment is het pand De Wildeman qua inrichting en klimaatbeheersing ongeschikt voor een collectie oude instrumenten. Om het voor de lange termijn geschikt én duurzaam te maken zouden forse investeringen nodig zijn. De gemeente heeft daar geen geld voor en zo'n inspanning kan momenteel eigenlijk ook niet van de gemeente worden gevraagd.

Wel is men van mening dat de gemeente de nieuwe eigenaar van De Wildeman als dat enigszins mogelijk is dient te verplichten om het achtergedeelte en de zolder met de beroemde schuilkapel te blijven inzetten voor culturele doelstellingen.

Natuurlijk kan het bestuur van het Geelvinck Muziek Museum ervoor kiezen om zelf het pand aan te kopen en te renoveren of te zoeken naar een andere partij die dit voor hen doet. Gelet op de daar noodzakelijke investeringen en gelet op de positie van het Geelvinck Muziek Museum lijkt dat van een afstand niet eenvoudig.

Wellicht is herhuisvesting elders in de stad minder ingewikkeld te realiseren. Te denken valt aan de Witte Vleugel van het oude gemeentehuis of aan de locatie aan de Oude Wand van het voormalige Agnietenklooster. Die nieuwe locatie hoeft mogelijk niet over een ruime concertzaal te beschikken en het zou ook anderszins positief zijn als het Museum daarin met andere organisaties samenwerkt, bijvoorbeeld met Stichting Dat Bolwerck of met de Vereniging Natuurmonumenten die concerten organiseert op kasteel Hackfort.

Men pleit ervoor dat ook het Muziek Museum zelf met een businessplan laat zien dat op korte termijn een redelijke huur betaald kan worden, op welke locatie dan ook. Het is volgens de partij namelijk niet houdbaar en niet redelijk ten opzichte van andere initiatieven om het museum (vrijwel) gratis blijvend te huisvesten in een gemeentelijk pand.

Meer berichten