Foto:

Zutphense huurders eisen ingrijpen politiek

Zutphen - Ruim zestig huurders kwamen vrijdagavond 17 mei bijeen op 'de Grote Huurdersavond'. De avond was georganiseerd door de SP om verschillende groepen huurders, die al lange tijd actievoeren voor verbetering, samen te brengen. Ze eisen dat de politiek ingrijpt om hun situatie te verbeteren.

Er waren niet alleen huurders van Woonbedrijf Ieder1, maar ook van Ons Huis, de David Evekinkstichting en verschillende particuliere verhuurders en huisjesmelkers aanwezig op de avond. Al lange tijd zetten zij zich op verschillende manieren in voor verbetering van hun woningen.

De huurders luisterden naar elkaars verhalen, waarna ze hun gezamenlijke oproep aan de politiek presenteerden. De huurders willen herstel van alle fouten als gevolg van mislukte renovaties, fatsoenlijke en eerlijke renovatie van de nog niet gerenoveerde woningen, géén huurverhoging als gevolg van een renovatie, terugdraaien van alle eerdere huurverhogingen die het gevolg waren van de renovatie en meer zeggenschap over hun eigen woningen. Ze vragen de politiek hun daarbij te helpen.

De SP gemeenteraadsfractie zal de oproep van de huurders in de gemeenteraad herhalen, en vervolgens met concrete voorstellen komen. SP-fractievoorzitter Nils Müller: 'Binnenkort praat de gemeenteraad over de visie die ze hebben op wonen. Dat is het moment dat wij het geluid van de huurders zullen laten horen.'

SP-Kamerlid Sandra Beckerman was aanwezig om de verhalen van huurders te horen en de huurders moed in te spreken. Beckerman: 'Goed om te zien hoeveel huurders in Zutphen in beweging komen voor fatsoenlijke, waardige en betaalbare woningen. Als mensen samen opstaan is alles mogelijk.'

De oproep van de huurders

Gebrek aan fatsoenlijke renovaties en stijgende woonlasten

Een groot deel van de huurwoningen in Zutphen is slecht onderhouden en slecht geïsoleerd. Koude lucht komt naar binnen door scheuren, kieren en stopcontacten en warmte verdwijnt door enkel glas of een slecht geïsoleerde vloer. We stoken ons een ongeluk om het warm te krijgen, als dat al lukt. En we betalen ons blauw aan energie.

Een ander deel van de huurwoningen is gerenoveerd. Maar die renovaties zijn vaak te snel, te goedkoop en slordig uitgevoerd. Dit heeft alleen maar voor méér problemen gezorgd. Woonkamers blijven zó koud dat we nog steeds onze schoenen niet uit kunnen doen en nieuwe deuren en kozijnen passen niet. Ondertussen ging wel onze huur omhoog.

We huren bij wooncorporaties als Woonbedrijf Ieder1, Woonbedrijf Ons Huis en de David Evekink Stichting. Maar we huren ook bij particuliere verhuurders zoals Vastgoed Syndicering Nederland NV, CANliving by Capreit, Torenstad Groep of de bekende huisjesmelkers.

Voor de zeggenschap over onze woning maakt het niet uit waar we huren. Onze klachten worden vaak traag of helemaal niet opgepakt. Er is één moment in het jaar waarop onze verhuurders er wel als de kippen bij zijn; als de huur weer omhoog mag.

Wij willen wonen in een waardig, fatsoenlijk en betaalbaar huis, maar dat wordt elk jaar moeilijker.

We worden gebruikt om geld in het laatje te brengen

De oorzaak is duidelijk: we worden gebruikt om geld in het laatje te brengen voor grote bedrijven.

Bij particuliere verhuurders is de oorzaak heel duidelijk. Zij verdienen geld aan stenen. Wij zijn daarvan de dupe. Onze huur gaat niet naar renovaties, maar naar hun winst. Onze belangen zijn tegengesteld. Zo maakte Vastgoed Syndicering Nederland NV, eigenaar van veel woningen in de Zuidwijken, in 2018 nog 3,5 miljoen euro winst. En de winsten van de Canadese multinational Capreit, met woningen in Warnsveld, zijn waarschijnlijk nog veel hoger. Vastgoedbedrijven kopen massaal woningen en verhuren deze voor een torenhoge huur. Hierdoor zijn er steeds minder betaalbare koopwoningen in Zutphen.

Bij wooncorporaties ligt het ingewikkelder. Zij hebben als wettelijke taak te zorgen voor voldoende betaalbare woningen. Maar de huren stijgen en van fatsoenlijke renovatie is in veel gevallen geen sprake. Een belangrijke oorzaak is de 'verhuurderheffing'. Door deze heffing moeten wooncorporaties miljoenen extra belasting betalen aan de Rijksoverheid. Elk jaar gaat drie maanden van onze huur rechtstreeks de schatkist van de Rijksoverheid in. Dit gebruikt minister-president Mark Rutte dan weer om de belasting op winst voor de grote bedrijven zo laag mogelijk houden.

Maar de wooncorporaties kunnen zich hier niet achter verschuilen. Ondanks deze verhuurderheffing maakte Woonbedrijf Ieder1 in 2018 maar liefst 15 miljoen euro winst. Dat is 6 miljoen euro meer dan in 2017 en wordt met name veroorzaakt door hogere huren en lagere uitgaven aan onderhoud. Ook Ons Huis maakte miljoenenwinst. Er is geld genoeg om woningen fatsoenlijk te renoveren.

Onze oproep

Het is tijd dat we gaan bouwen aan waardige, fatsoenlijke en betaalbare woningen in Zutphen. Landelijk moet de verhuurderheffing worden afgeschaft en moet de wildgroei aan particuliere verhuurders worden ingeperkt.

Ook lokaal moet de politiek ingrijpen. Wij roepen de politiek op om maatregelen te nemen. Alle fouten als gevolg van mislukte renovaties moeten worden hersteld. Huurverhoging moet worden teruggedraaid. Alle andere gebreken moeten worden opgelost. En met fatsoenlijke renovaties moet de energierekening omlaag worden gebracht.

En bovenal willen we meer te zeggen hebben over onze woningen én dat er naar ons wordt geluisterd. Want wij willen kunnen leven in waardige, fatsoenlijke en betaalbare woningen.

Wij willen:

Herstel van alle fouten als gevolg van mislukte renovaties

Fatsoenlijke en eerlijke renovatie van de nog niet gerenoveerde woningen

Géén huurverhoging als gevolg van een renovatie

Terugdraaien van alle eerdere huurverhogingen die het gevolg waren van de renovatie

Meer zeggenschap over onze eigen woningen

Meer berichten