Boeiende debatavond kringlooplandbouw bij D66

Vorden - Zet een natuurbeheerder, een biologische boer, een gewone melkveehouder, een boer/ bedrijfsleider van een proefboerderij en een provinciaal politicus/zoon van een boer bij elkaar en er volgt een boeiende discussie. De avond over kringlooplandbouw die D66 samen met studieclub Vorden vorige week in Vorden organiseerde, was zeer geslaagd. Met als sprekers/panelleden Anton Stortelder, Bert Wagenvoort, Dick Looman, Zwier van der Vegte en Antoon Kanis, en een zaal vol burgers en buitenlui die graag mee debatteerde.

Wat is de rode draad? Geen input meer!

Van een harde tegenstelling tussen natuurbeheer en landbouw is deze avond geen sprake. Iedereen is het er over eens dat er wat moet veranderen om de kwaliteit van de bodem te herstellen en biodiversiteit te bevorderen. Geen kunstmest, geen antibiotica, geen krachtvoer: in ieder geval zo min mogelijk. Weerstand bij de bodem met een hernieuwd gezond bodemleven, weerstand bij het vee - gezonde rassen die tegen een stootje kunnen - en weerstand bij de boer. Wil het boerenbedrijf maximaal aan de kringlooplandbouw meedoen, dan heeft het in de overheid een betrouwbare partner nodig. Niet een overheid die nu eens subsidie verstrekt voor bloemenrijke akkerranden om die kort daarna weer in te trekken. Een boer wil graag innoveren, maar heeft ook een langjarig perspectief nodig. Van monoteelt naar mengteelt. Hij zoekt risicospreiding en een goed economisch verdienmodel. Een derde van de Achterhoekse melkveehouders is al op de goede weg.

Nu de burger nog

Wil het boerenbedrijf economisch haalbaar zijn en blijven, dan moet ook de consument meedoen. Je kunt als boer nog zo innoveren, maar als er geen vraag is naar de nieuwe producten dan loop je vast. Die zogenaamde weidemelk moet wel gekocht worden en ook het betere vlees. Uit de zaal klinkt een ernstige waarschuwing aan politiek en boeren: spuit geen velden dood, laat solitaire bomen staan, kap geen hakhoutbosjes, koester het coulisselandschap en maai de schaarse bermen vol bloemen niet ineens weg. De mooie Achterhoek moet mooi blijven voor boeren, burgers, buitenlui én voor toeristen!

Voor het rapport dat de studieclub Vorden over kringlooplandbouw opstelt: ga binnenkort naar www.studieclub-vorden.nl.

Meer berichten