Vast aanspreekpunt voor ondernemers bij gemeente Bronckhorst

Bronckhorst - Ondernemers in Bronckhorst krijgen een vast aanspreekpunt bij de gemeente Bronckhorst in de vorm van een accountmanager. De gemeente werkt met drie accountmanagers, die elk een aantal sectoren behartigen:

Colin Rijmers voor Toerisme en Recreatie, c.rijmers@bronckhorst.nl

Willy Toonk voor Landbouw en Landschap, w.toonk@bronckhorst.nl

Gert Jan Mugge voor Mkb en Industrie, g.mugge@bronckhorst.nl

Faciliteren ondernemers

Eén van de speerpunten van het college is het faciliteren van ondernemers en stimuleren van ondernemerschap in Bronckhorst. De accountmanagers begeleiden en adviseren (startende) ondernemers op gebied van vestiging, verplaatsing of uitbreiding van hun bedrijf en de daarvoor benodigde vergunningen. Daarnaast coördineren de accountmanagers een snelle en juiste afhandeling van ondernemerszaken binnen de gemeente en bewaken zij de voortgang. Met het intensiveren van het contact hoopt de gemeente ook mooie economische kansen op het spoor te komen, wat goed is voor de werkgelegenheid én vitaliteit van Bronckhorst.

De accountmanagers gaan dit jaar intensief contact leggen met de ondernemers om hun rol toe te lichten. Verder organiseert de gemeente regelmatig bijeenkomsten voor ondernemers om het onderlinge contact te verstevigen en de Economische Agenda voor Bronckhorst verder uit te werken.

Meer berichten