Regels voor bouwsels volkstuintjes ruimer

Bronckhorst - Het college van burgemeester en wethouders van Bronckhorst wil de bestemmingsregels voor de volkstuincomplexen aanpassen. Tot nu toe golden hiervoor verschillende bouw- en gebruiksregels. Door de aanpassing wordt het eenvoudiger om een klein bouwwerk op een volkstuintje te plaatsen en gelden hiervoor in de hele gemeente dan dezelfde regels.

In hoofdlijn komt het er op neer dat bergkasten, broeibakken, tunnelkassen zonder vergunning geplaatst mogen worden tot een maximale hoogte van 1,5 meter. Een bergkast mag dan maximaal 6 vierkante meter zijn en een tunnelkas maximaal 10 vierkante meter. In dat laatste geval moet de volkstuin wel minimaal 50 vierkante meter zijn.

Plezier met volkstuintjes

Voor veel mensen is een volkstuintje pure ontspanning door lekker buiten in de weer te zijn en met de handen te werken. Ook de mogelijkheid om zelf groente, fruit en bloemen te verbouwen geeft veel plezier. Het tuintje kan zelfs verbindend werken, omdat men samen iets doet. Bronckhorst wil daarom het gebruik van volkstuintjes faciliteren door de regels te vereenvoudigen.

Binnen de gemeente zijn momenteel zeven volkstuincomplexen. Dat is in Bronkhorst aan de Molenstraat, in Hengelo aan de Ruurloseweg, in Hoog-Keppel aan de Burgemeester van Panhuysbrink, in Vorden aan de Hertog Karel van Gelreweg en de Raadhuisstraat (Beekdal) en in Zelhem aan de Ruurloseweg (hoek N315) en de Meeneweg.

Huidige bouwwerken
In verschillende volkstuintjes staan al bouwsels, die niet altijd binnen de bestaande regels passen. De meeste bouwwerken mogen echter blijven staan omdat hiervoor een overgangsrecht geldt. Een ander deel wordt gelegaliseerd, omdat ze binnen de nieuwe regels passen. Voor bestaande illegale bouwsels, die niet passen binnen de nieuwe regels, wordt later onderzocht of ze al dan niet mogen blijven staan.

Afwijkingen mogelijk

In bepaalde gevallen kan straks van de nieuwe regels worden afgeweken. Dat kan niet als er sprake is van landschappelijke- en/of cultuurhistorische waarden bij de betreffende volkstuin. De afwijking heeft betrekking op het plaatsen van hogere bouwwerken.

Inspraak

De aanpassingsvoorstellen worden op korte termijn voor inspraak ter inzage gelegd.

Meer berichten