Restauratiesubsidie Spaensweer

Brummen - Buitenplaats Spaensweerd in Brummen krijgt subsidie voor het restaureren, verduurzamen en verbeteren van de bestemming. Met deze subsidie draagt provincie Gelderland bij aan het in standhouden van monumenten én stimuleert zij het functioneel (her)gebruik en verduurzaming van de historische gebouwen.

Het pannendak van het hoofdgebouw en de onderliggende houten constructie van buitenplaats Spaensweerd moeten worden gerestaureerd en geïsoleerd. Hiervoor is nu een subsidiebedrag van € 207.623,- beschikbaar gesteld.

Met deze bijdrage wordt ook het klokkentorentje op het dak gerestaureerd en worden goten, dakkapellen en schoorstenen hersteld. De historische buitenplaats Spaensweerd is een Rijksbeschermd monumentencomplex. Door de restauratie en isolatie worden de onderhouds- en energiekosten lager en wordt de instandhouding van het monument beter gewaarborgd.

www.spaensweerd.nl

Meer berichten