De gewone morielje (Morchella esculenta) in Zutphen bij een groepje populieren langs de Berkel omgeving 's Heerensteen.
De gewone morielje (Morchella esculenta) in Zutphen bij een groepje populieren langs de Berkel omgeving 's Heerensteen. (Foto: )

Voorjaarszwammen

Een beperkt aantal soorten paddenstoelen verschijnt in het voorjaar. Eén ervan is de voorjaarspronkridder die in Zutphen is te vinden.

Op 7 mei vond ik een groep van zo'n twintig in een berm van het fietspad bij het bruggetje over de gracht bij het Sutfenecomplex. Het is een forse sterk naar meel ruikende van dood organisch materiaal levende paddenstoel met witte hoed en steel die op enigszins rommelige, voedselrijk zanderige plekjes langs bosranden en in struwelen groeit. Hij wordt ook wel St. George ridderzwam genoemd wegens het verschijnen rond St. George's Day, 23 april.

Andere voorjaarssoorten zijn de morieljes, waarvan twee soorten in Zutphen zijn gevonden: de gewone morielje en de kapjesmorielje; het gaat om zeldzame soorten die in kleine aantallen voorkomen in de maanden april en mei. De gewone morielje is 10 tot 20 cm hoog en heeft een aangename geur; het bovenste deel is eivormig en neemt ongeveer de halve hoogte in beslag met aan de buitenkant een opvallende netvormige honingraatstructuur waarop de sporen worden gevormd. De steel is wit, hol met onregelmatige overlangse plooien. De paddenstoel groeit op voedselrijke niet te zwaar bemeste kalkrijke bodem in diverse biotopen, ook in stedelijk gebied in tuinen.

Een beperkt aantal soorten uit het geslacht Satijnzwam (Entoloma) verschijnt in het voorjaar en is gebonden aan een bepaalde struik of boom. Bijna elk voorjaar vind ik onder de forse meidoorn binnen de Vispoorthaven wel een aantal harde voorjaarssatijnzwammen. Het zijn forse paddenstoelen met bruine hoed en witte steel. Als de plaatjes rijp zijn, kleuren ze roze. Een leuke verrassing was een groep van de sleedoornsatijnzwam op 1 mei onder een boom tussen het gras op de oude begraafplaats. Het gaat om een grote paddenstoel met een opvallende meelgeur en lichtgekleurde, deels gestreepte hoed en een witte overlangs vezelige steel. Tot slot een vondst van een groepje van de kastanjeinktzwam op 29 april langs het pad van het park dat de oude begraafplaatsen omgeeft. Dit kleine bruine paddenstoeltje met tonvormige kastanjebruine hoedjes behoort tot een groep waarvan de sporen inktzwart zijn.

Jan Dieker, alias De Zwamneus

Meer berichten