Gemeente/ politiek

Grote zorgen om cultuurbeleid

In een open brief aan het Zutphense gemeentebestuur uiten enkele tientallen inwoners van Zutphen hun zorgen over het cultuurbeleid. Volgens initiatiefnemer Hans Heesen wordt er teveel met een commerciële blik gekeken en wordt cultureel erfgoed verkwanseld.

ZUTPHEN - Heesen: ''De gemeente heeft in haar cultuuragenda aangegeven dat kunst cultuur speerpunten van beleid zijn. Het omgekeerde lijkt echter het geval. De witte vleugel (van het stadhuis, red.) moest een culturele bestemming krijgen, om van het 's-Gravenhof het culturele hart van de stad te maken. Maar alle plannen zijn afgeschoten en de witte vleugel gaat verkocht worden; er komt horeca in en luxe appartementen. Hetzelfde is het geval met De Wildeman. Ook het Geelvinck Museum moet weg om plaats te maken voor horeca en luxe appartementen.''Volgens Heesen wil verantwoordelijk wethouder Laura Werger van de VVD alleen maar geld zien en heeft ze geen oog voor cultuur. Heesen vreest dat het Geelvinck Museum en De Wildeman worden ''verkwanseld aan de macht van het geld''.

Geen kritiek

Heesen: ''De brief is niet bedoeld als kritiek op de gemeente maar spreekt van een grote bezorgdheid over de culturele sector. Als je ziet dat de gemeente eerst zo'n twintig miljoen euro bezuinigt en er ook nog eens zo'n vier miljoen euro te veel is uitgegeven aan het IJsselkadeproject, dan is de vraag gerechtvaardigd hoeveel geld er in deze gemeente nog over is voor de cultuur. Nu blijkt dat er in de witte vleugel en Huis De Wildeman geen culturele instellingen kunnen komen omdat de huur te hoog is. Er wordt alleen gekeken naar de opbrengst van de verkoop van panden die eigenlijk een culturele bestemming hebben.'' Wethouder Laura Werger: ''De culturele kaders voor het 's Gravenhof en de Witte Vleugel blijven overeind. Verkoop van de Witte Vleugel aan een partij die niet voldoet aan deze kaders is dus niet aan de orde.'' Wat betreft het Geelvinck: de gemeente heeft het pand bij wijze van uitzondering twee jaar kosteloos ter beschikking gesteld waardoor de gemeente inkomsten is misgelopen. ''Er is een hele duidelijke afspraak met Geelvinck gemaakt dat zij na die twee jaar óf een kostendekkende huur gaan betalen, óf het pand aankopen, óf het pand laten kopen door een derde en het daarvan huren. Wij hebben na die twee jaar nog een half jaar uitstel gegeven. Een kostendekkende huur komt uit op 50.000 euro per jaar, de marktconforme huur ligt nog veel hoger. Op grond van de wet markt en overheid moet de gemeente een kostendekkende huur vragen. Anders is er sprake van verkapte subsidie.'' Volgens de wethouder heeft de gemeente aangeboden naar een ander pand te kijken maar daar is nog geen reactie op gekomen. De wethouder betreurt het dat de schrijvers van de open brief niet met haar persoonlijk in gesprek gaan.

Meer berichten