Gravenhof met Wilhelminaboom. (Foto: Musea Zutphen)
Gravenhof met Wilhelminaboom. (Foto: Musea Zutphen) (Foto: Musea Zutphen)
Historisch Zutphen

Rond de Walburg (9) De Wilhelminaboom

Op het plein voor de Walburg staat sinds 1898 een Wilhelminaboom maar niet steeds op dezelfde plaats en ook niet dezelfde boom
In 1898 bij de troonsbestijging van Koningin Wilhelmina krijgt de raad een aanbod van J.H. Bakker eigenaar van een bloemisterij en rozenkwekerij. Hij biedt de gemeente een boom aan die op de dag van de kroning van Koningin Wilhelmina geplant kan worden. Maar net als met de fontein op de Markt zijn college en raad het oneens. Het college wil de boom op het Stationsplein maar de meerderheid van de raad beslist dat het 's Gravenhof beter is. Op 6 september 1898 vertrekt een lange wagen met daarop een met goudsbloemen versierde lindeboom voorafgegaan door het muziekkorps van de Stedelijke Schutterij voor een tocht door de stad naar het 's Gravenhof. Daar wordt de boom geplant. Burgemeester en wethouders gooien met een versierde schep grond over de wortels in het plantgat gevolgd door toespraken.

In 1923 praat de raad over de Wilhelminaboom. Het college wil de boom verplaatsen om meer ruimte te krijgen voor evenementen zoals circussen. Besloten wordt de boom op het 's Gravenhof te verplaatsen.
In de nacht van 16 op 17 december 1940 zagen Duitsgezinden de Wilhelminaboom anderhalve meter boven de grond af. Onder de kop 'Laf' verschijnt in de Zutphensche Courant een, gezien de oorlogsomstandigheden, moedig artikel. Dat artikel is er de oorzaak van dat de uitgever, de hoofdredacteur, de commissaris van politie en de burgemeester gearresteerd worden en dat de krant enige tijd niet mag verschijnen.

Op 5 mei 1945 de dag van Duitslands capitulatie, wordt tijdens een massabijeenkomst, een nieuwe boom geplant. In het plantgat wordt een oorkonde begraven.

In 1952 herhaalt de geschiedenis zich. Weer wil het college de boom naar elders verplaatsten. Weer omdat er geen plek genoeg is voor circussen en weer ligt de raad dwars en wordt hij wel verplaatst maar blijft ook nu op het 's Gravenhof.

In september 1976 wordt de boom slachtoffer van de vele gaslekken. De raad stemt in met het voorstel om voor f. 3.500,- een nieuwe linde te kopen die bijna even groot is als de dode boom. Op 7 maart 1977 wordt die, weer met oorkonde, geplant.

A.C.H. ter Hoek

Meer berichten