Geluidhinder windpark mogelijk onderschat

Zutphen - De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor windpark IJsselwind in Zutphen beoordeeld. De informatie over effecten op geluid en landschap is nog niet compleet. De Commissie adviseert daarom het rapport te laten aanpassen.

Het windpark IJsselwind
In een samenwerkingsverband willen burgerinitiatief IJsselwind en het Waterschap Rijn en IJssel een windpark in de gemeente Zutphen realiseren. Het betreft een park van drie windturbines aangrenzend aan het Twentekanaal ten noorden van bedrijventerrein De Mars. Om het park mogelijk te maken zijn een bestemmingsplanwijziging en een omgevingsvergunning nodig. Voordat de gemeente Zutphen hierover besluit zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen.

Het advies van de Commissie
Het rapport geeft een goed beeld van de meeste milieueffecten. Het valt de Commissie op dat het bestemmingsplan meer geluid van windturbines toestaat dan in het milieueffectrapport onderzocht is. De geluidoverlast is hierdoor straks mogelijk onderschat. Het windpark staat in een relatief open landschap en zal goed zichtbaar zijn. In het rapport zijn echter geen visualisatie van het windpark opgenomen. Hierdoor is het voor de lezers van het rapport lastig om een goed beeld te krijgen van de landschapseffecten. De Commissie adviseert daarom het rapport te laten aanpassen en daarna pas te besluiten. Hierdoor kan nog met nieuwe milieu-informatie rekening gehouden worden.

Zie ook www.commissiemer.nl.

Meer berichten