Gemeente/ politiek

Bronckhorst: Economische Agenda

Bronckhorst - Gemeente Bronckhorst en ondernemers hebben samen een economische agenda opgesteld. De agenda is een kapstok waar de huidige en toekomstige economische ontwikkelingen en activiteiten in de gemeente aan 'opgehangen' worden.

De activiteiten uit de Economische Agenda dragen bij aan de duurzame ontwikkeling van Bronckhorst én de regio Achterhoek. Deze duurzame ontwikkeling is vooral gericht op innovatie en de energietransitie. Daar waar het kan worden lokale en regionale ontwikkelingen aan elkaar verbonden.

Ondernemers uit de werkgroep Profilering hebben het platform Ondernemend Bronckhorst opgericht. De intentie is om in dit platform de overkoepelende economische thema's te bespreken. De bestaande ondernemersorganisaties blijven ook zelfstandig gesprekspartner met de gemeente om de eigen speer- en knelpunten te bespreken.

De gemeente ziet de Economische Agenda als input voor het verbeteren van het ondernemersklimaat in Bronckhorst. Zoveel mogelijk werkt de gemeente samen met de ondernemers of stimuleert en ondersteunt zij de bedrijven.

In 2019 pakken de ondernemers en gemeente o.a. de volgende activiteiten op:

De organisatie van een groot event eind 2019 en het voortzetten van de ondernemers-ontbijtsessies

Het ontwikkelen van een communicatieplan inclusief het vormgeven en onderhouden van een communicatieplatform/website

Het netwerk tussen ondernemers en gemeente en tussen ondernemers onderling versterken en uitbouwen

Meer berichten