Foto: Mei Lan Tan

Lets Zutphen start met groepsbijeenkomsten

Zutphen - Lets Zutphen is bekend van het zonder euro's maar met fictief nappengeld uitruilen van diensten en spullen. Dit jaar zet de vereniging in op nog meer uitwisseling tussen haar leden. Er blijkt onder de leden naast handel en contacten ook behoefte te zijn aan ontmoeting, waarbij zij kennis, talenten en interesses delen.

Een vliegende start is hiermee op woensdagavond gemaakt bij Letslid en bioloog Frank van den Haak thuis. Hij gaf hierna een gezamenlijke maaltijd een presentatie over vogels in en rond Zutphen.

Hij vertelde over cultuurvolgers, zoals koolmees, pimpelmees, kauwtje en slechtvalk, die in bomen, nestkastjes en torens hun nestholletjes vinden. Ook opruimers zoals meeuwen en eenden vinden hun plek in de stad, terwijl onder dakpannen en in schoorstenen kauwtjes en gierzwaluwen nestelen.

Wist u dat de koolmezen in de steden hoger zijn gaan zingen om het verkeerslawaai te overstemmen? Daarnaast probeert in zijn eigen tuin een koolmees een compromis uit tussen hoog zingen om lawaai te overstemmen en laag zingen, omdat de vrouwtjes dat juist zo graag horen.

"Ontmoeting, uitwisseling en verbinding", zo vatte deelneemster Hetty haar ervaring van deze avond samen.

Wie belangstelling heeft voor Lets Zutphen is welkom op de informatieavond op woensdag 24 april om 19.30 uur. Voor deze avond, en ook voor één van de komende informatieavonden over Lets Zutphen kunt u zich aanmelden via de mail info@letszutphen.nl

Zie ook www.letszutphen.nl

Meer berichten